Sålda fastigheter

Sålda gårdar och skogsfastigheter

Vårt företag förmedlar årligen ett stort antal gårdar och skogsfastigheter i alla storleks- och prisklasser. Under 2019 förmedlades cirka 70 fastigheter på totalt ca 2200 hektar. Totalt har vi de senaste 5 åren (2015-19) sålt 340 gårdar och skogsfastigheter med en total areal på ca 10.000 ha. Nedan visas ett urval av alla de objekt vi sålt senaste tiden.

 • Avstyckad gård
  Såld

  Sjönära torpidyll i Hillared

  Välkommen till Läggared. Sjönära torpidyll i Hillared vid Täxlesjön och Hösjön. Äldre torphus med kaminer och järnspis. Endast 100 m till brygga och badstrand.
  Gård
  Såld

  Skogsgård i Ubbhult - 111 ha

  Välkommen till Ubbhult ! Skogsfastighet med totalt 111 ha och 16.300 m³sk. Avstånd till Kungsbacka endast 18 km och till Hällingsjö 11 km. Gräns både vid Lilla Öresjön och Salsjön.
  Skog
  Såld

  Skog i Grimsås - 41 ha

  Tillfälle att förvärva en fin skogsfastighet med stor andel ungskog och gallringsskog strax norr om Grimsås. Virkesförråd 7.100 m³sk som till 95 % utgörs av gran och tall. Lättillgänglig fastighet med bra bilvägar och skotarvägar. Jakträtten är fri för en ny ägare.
  Gård
  Såld

  Gård i Öxabäck - 7 ha

  Svensgården ligger vackert och rofyllt omgiven av ett småskaligt och naturskönt odlingslandskap med små åkrar och hagmarker. Gården ligger öppet med härligt solläge mot söder och väster. En fin gård för dig som vill ha egen odling och/eller djurhållning.
  Skog
  Såld

  Skog i Öxabäck - 33 ha

  Välskött skogsfastighet med ett virkesförråd på ca 4500 m³sk. Hög andel ungskog och gallringsskog ger en hög värdetillväxt på skogen.Förhandsbesked finns för byggnation av fritidshus på utskiftet vid Öjasjön. Fastigheten säljs samtidigt med angränsande gården Tokhult 1:21 på 8 ha.
  Gård
  Såld

  Gård i Målsryd - 10 ha

  Välkommen till Kullabo, gård med lugnt och avskilt läge och egen framfartsväg, 15 min från Borås centrum. Gården omges av ängsmark med stenmurar och 9 ha skogsmark med övervägande ungskog. Avstånd till Borås, 12 km.
  Gård
  Såld

  Skogsgård i Gunnarsjö - 62 ha

  Linhult ligger naturskönt omgivet av ett småskaligt odlingslandskap och vacker lövskog. Till gården hör 4,5 ha åker/bete samt 56 ha skogsmark. Välarronderad fastighet samlad i ett skifte. Skogen domineras av välskött ungskog och gallringsskog med hög värdetillväxt, totalt virkesförråd 9250 m³sk.
  Gård
  Såld

  Gård i Holsjunga - 43 ha

  Välkommen till Målhult! Vackert belägen gård strax utanför Holsjunga, 43 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader bestående av ladugård, överbyggd jordkällare med verkstad och brygghus. Alla byggnader i gott skick och öppna markerna ligger naturskönt i direkt anslutning till gårdscentrum.
  Gård
  Såld

  Gård i Strängsered - 19 ha

  Tillfälle för dig som söker lantlig gårdsidyll med charmigt och välhållet bostadshus, ladugård, vagnbod och utedass. Gården ligger lugnt och avskilt men ändå med närhet till grannar. 15 ha skogsmark med totalt virkesförråd på ca 2.500 m³sk och 3 ha åker- och betesmark i anslutning till byggnaderna.
  Gård
  Såld

  Gård i Ambjörnarp - 97 ha

  Välkommen till Älvshult Lillagården 1. Här finner ni ett trevligt bostadshus beläget i en fin gårdsvy tillsammans med ladugården och garaget. 61,9 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på hela 14.031 m³sk, varav 10.286 m³sk är slutavverkningsmogen skog (S1 och S2).
  Skog
  Såld

  Skog i Dannike - 16 ha

  Nu finns möjlighet att förvärva skogsfastighet i Dannike, 16 ha, i ett sammanhängande skifte. Fastigheten har 14,7 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på 2.780 m³sk. Fastigheten har gräns vid Kamsjön.
  Gård
  Såld

  Gård i Bogryd - 4 ha

  Gård i Bogryd, 4 ha, vackert belägen vid Bogrydssjön, i direkt anslutning till samhället.
  Skog
  Såld

  Skog och jakt i Hyssna - 107 ha

  Välarronderad skogsfastighet i ett skifte, 5 mil öster om Göteborg, med vacker natur och bra bilvägar. Hög andel gallringsskog med god tillväxt. Fin jaktfastighet med god tillgång på vilt, jakten är inte utarrenderad.
  Skog
  Såld

  Skog i Veddige - 28 ha

  Mycket produktiv och välskött skogsfastighet med hög bonitet. Bra tillgänglighet med skogsbilväg genom fastigheten. Jakträtt och gräns i tre sjöar. Total virkesvolym 6.400 m³sk varav 610 m³sk utgörs av gallringsskog, G1 och 5.800 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog, S1 och S2.
  Skog
  Såld

  Skog i Hemsjö - 38 ha

  Skogsfastighet strax norr om Ingared väl samlad i ett skifte. Trivsam skog som domineras av äldre barrskog i södra delen och gallringsskog med gran/tall/björk i mellersta och norra delen. Virkesförråd ca 7300 m³sk. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2020-06-30.
  Gård
  Såld

  Gård i Holsljunga - 81 ha

  Skogsgård med 53,2 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 12.500 m³sk. Gårdscentrum är vackert beläget på en höjd med utsikt över marken. Byggnader av äldre standard men med möjlighet att renovera. Fastigheten är belägen i ett skifte vilket ger goda möjligheter för jakt och rekreation.
  Skog
  Såld

  Skog i Horred - 24 ha

  Nu finns möjlighet att förvärva två fastigheter om totalt ca 24 ha mark strax utanför Horred. Mycket bördig skogsmark med högproduktiv skog. Virkesförråd på 4.963 m³sk varav 3.684 m³sk utgörs av skog i huggningsklassen G1. Boniteten uppgår till hela 10,5 m³sk/ha och år.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Bergstena - 61 ha

  Lundagården ligger vackert och naturskönt med bra läge 7 km väster om Vårgårda och 20 km norr om Alingsås. Virkesrik fastighet väl samlad i ett skifte med ett bra utbyggt bilvägnät. Potential för nybyggnation med fina lägen i anslutning mot de öppna markerna på fastigheten.
  Skog
  Såld

  Skog i Månstad - 16,6 ha

  Välkomna till denna välskötta skogsfastighet i Slumsvik. Här finner ni 16,3 ha produktiv skog med ett virkesförråd på 2.674 m³sk, varav hela 2.258 m³sk utgörs av gallringsskog. På fastigheten finns en mysig stuga som lämpar sig för fritidsändamål. Med fiskerätt och över 300 meter strand mot Sämsjön.
  Gård
  Såld

  Gård med sjöläge i Sätila - 1,3 ha

  Gård med enastående vackert läge på en höjd med kvällssol och härlig sjöutsikt. Arkitektritad, lättskött enplansvilla i toppskick med altan mot sjösidan och stor gäststuga med flera möjligheter. Välskött tomt med vackra solitärträd, en anlagd damm och naturens skådespel utanför dörren.
  Skog
  Såld

  Skog och öppen mark i Västra Kvarnaryd - 21 ha

  Välarronderad tillväxtfastighet i två närliggande skiften mellan Burseryd och Smålandsstenar. Enligt skogsinventering från november 2019 är totalt virkesförråd 1.736 m³sk. med en bonitet på 7,1 m³sk /ha och år. Jakten är fri för en ny ägare. Inga byggnader.
  Skog
  Såld

  Skog i Hajom - 37 ha

  Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Produktiv skogsfastighet med stor andel yngre skog med hög värdetillväxt. God tillgänglighet.
  Avstyckad gård
  Såld

  Möjligheternas gård i Götsered

  Mycket välskött gård med helrenoverat bostadshus och ladugård som är ombyggd till affärslokal med lager, kontor, pentry m.m. Möjlighet till hästhållning. 9 km från Borås och 30 km från Alingsås.
  Skog
  Såld

  Skog i Horred - 62 ha

  Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Välskött naturskön skogsfastighet med stor andel gallringsskog med hög värdetillväxt. Lättillgänglig och väl arronderad med mycket goda jaktmöjligheter. Total virkesvolym 7.730 m³sk varav 5.870 m³sk utgörs av gallringsskog, G1.
  Skog
  Såld

  Skog i Horred -66 ha

  Produktiv och välskött skogsfastighet med stor andel avverkningsbar skog. Bra tillgänglighet och del i tre sjöar. Jakträtt. Total virkesvolym 16.337 m³sk varav 13.150 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog, S1 och S2.
  Skog
  Såld

  Skogsgård i Mårdaklev - 193 ha

  Skåpanäs Gård är belägen på bördiga marker utmed Ätran, strax söder om Mårdaklev. 164,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 23.449 m³sk och en bonitet på 8,9 m³sk/ha och år. Skogen har mycket hög värdetillväxt med en tillväxt av virkesförrådet på hela 5,5% per år.
  Gård
  Såld

  Gård i Björketorp - 2,8 ha

  Hulatorp Hagen ligger högt och vackert i ett öppet jordbrukslandskap med vidsträckt utsikt över Viskans dalgång. Bostadshus och djurstallar lämpliga för den som vill ha boende i kombination med djurhållning och odling. Marken består av åker och betesmark samt 1 ha skog.
  Gård
  Såld

  Gård i Hyssna - 9 ha

  Välkommen till Bäckedal en gård nära naturen med idylliskt läge. Här finner ni äldre bostadshus , ladugård och jordkällare. Markerna består av åker och betesmark samt skogsmark. Skogens virkesförråd är totalt 800 m³sk varav 410 m³sk är gallringsskog G1. Bonitet 10,4.
  Gård
  Såld

  Gård nära Tranemo - 40 ha

  Välkommen till Dalen - en drömgård för dig som vill kombinera ett exklusivt boende med naturupplevelser, jakt och fiske. Gården har ett härligt läge omgiven av sjöar och vacker natur. Här finns även möjlighet att kombinera boende med olika typer av event/aktiviteter, t.ex.spa, jakt och kräftfiske.
  Skog
  Såld

  Skog i Redslared - 49 ha

  Skogsfastighet i Öja, 13 km väster om Svenljunga. Västra delen är ett virkesrikt skogsskifte med bilväg in till skiftet. Östra delen utgörs till stor del av Furåsamossen omgiven av äldre tallskogar samt en del ungskog. Virkesförråd drygt 4500 m³sk.
  Skog
  Såld

  Skog i Grönahög - 47 ha

  Välskött produktiv skogsfastighet belägen mellan Köttkulla och Mulseryd, 20 km till Ulricehamn och 40 km till Jönköping. Bra skogsbilvägar. Total virkesvolym 7.150 m³sk varav 2.200 m³sk utgörs av gallringsskog, G1. Bebyggd med en timrad raststuga.
  Skog
  Såld

  Skog i Torestorp - 35 ha

  Tillfälle för dig som söker skogsfastighet att vårda i mycket naturskönt område med egen ö och 1.400 meter strand i Öjasjön. Total virkesvolym 6.000 m³sk. Fastigheten ligger i Strömmens fritidsområde mellan Torestorp och Öxabäck.
  Gård
  Såld

  Högt belägen gård utanför Dalsjöfors - 2 ha

  Högt belägen gård med fantastisk utsikt. Rymligt bostadshus, möjligheter till hästhållning/ bilverkstad i välbyggd ekonomibyggnad. Här finns även stor grusad yta för ridbana alternativt stor grusplan. 2 ha bete/åker ingår. Möjlighet att köpa grannfastighet med ca 5 ha mark.
  Gård
  Såld

  Skog och jakt i Svenljunga - 92 ha

  Välkommen till Håkansgården! Mycket virkesrik skogsgård i Svenljunga, 92 ha och 24.850 m³sk, med byggnader. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.
  Skog
  Såld

  Skog- och fritidsfastighet i Tvärred - 27 ha

  Välkomna till denna unika skogsfastighet med fantastiska möjligheter till ett aktivt natur och fritidsliv. Fastigheten är belägen i 2 skiften med ett virkesförråd på ca 2.285 m³sk, varav det ena skiftet utgörs av produktionsskog och det andra skiftet består av en del skogsmark samt en del mark...
  Skog
  Såld

  Skog i Tvärred - 7,3 ha

  Nu ges det möjlighet att förvärva en mindre skogsfastighet i Tvärred. Skogen är mycket välskött och det finns inga rekommenderade skötselåtgärder inom de närmsta 5 åren, vilket ger ett enkelt ägande. Hela 5,8 ha består av skog i huggningsklass G1 med en volym på 1.044 m³sk.
  Skog
  Såld

  Skog i Förlanda - 30 ha

  Skog och betesmark uppdelad i tre skiften med ett virkesförråd på 3.100 m³sk, hög andel S1 och S2 skog. Jakten är fri från 2020-07-01.
  Skog
  Såld

  Skog vid Högsjön, Älvsered - 61 ha

  Tillfälle att förvärva en välarronderad fastighet med vackert läge och lång strand mot Högsjön. Västra delen utgörs av ungskog och gallringsskog samt 5 arrendetomter med sjöläge. Östra delen utgörs av Ulvanstorpamossen omgiven av äldre tallskogar. Virkesförråd ca 5300 m³sk.
  Gård
  Såld

  Gård i Sexdrega - 27 ha

  Välkommen till Granhallatorp. Högt och vackert belägen gård med milsvid utsikt. Äldre bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. 27 ha mark, varav 18,5 ha skogsmark med ett virkesförråd på 2.354 m³sk samt 7,2 ha åker- och betesmark. Välkommen på visning av gården.
  Gård
  Såld

  Gård i Källeryd - 66 ha

  Sörgården ligger vackert i det öppna landskapet kring Källeryd, 14 km öster om Herrljunga. Till gården hör knappt 20 ha åker/bete samt 43 ha skogsmark. Virkesrik fastighet med hög andel äldre barrskog, totalt virkesförråd 11.400 m³sk.
  Skog
  Såld

  Skog & jakt i Hillared 75 ha

  Välkommen till Veka. Skogsfastighet med hög värdetillväxt, höga naturvärden, god arrondering och bra tillgänglighet. Fastigheten har 61,2 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på 8.550 m³sk. Jakträtten är fri från tillträdesdagen. På fastigheten finns ett frititdshus/jaktstuga i mycket bra skick.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Hillared, 48 ha

  Nu finns möjlighet att förvärva en skogsfastighet i Hillared, 48 ha, och virkesförråd på ca 6.700 m³sk, stor andel gallringsskog och god arrondering. Gräns mot Hösjön och Täxelsjön.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Mårdaklev - 35 ha

  Nu finns det tillfälle att förvärva fastigheten Grenhult 1:9. Lättillgänglig skogsfastighet med bra arrondering på 35 ha. Virkesförrådet uppgår till 2.500 m³sk. Mycket bra förutsättningar för jakt, då fastigheten ingår i Mårdaklevs norra jaktvårdsområde. Jakten efter älg bedrivs gemensamt inom..
  Gård
  Såld

  Gård i Gendalen - 8 ha

  Mindre gård med naturskönt läge längst in på Svalbackenvägen ca 3,5 mil norr om Alingsås. Härlig tomt med vackra vårdträd samt 3,2 ha åker/betesmark i anslutning till gården som ger möjlighet till djurhållning. 4,3 ha skogsmark med ca 1000 m³sk äldre barrskog. Äldre byggnader med renoveringsbehov.
  Gård
  Såld

  Skogsgård i Ambjörnarp - 84 ha

  Åsgärde är en vacker välskött gård som ligger högt och lugnt med närhet till Ämtasjön. Här finns utmärkta möjligheter till djurhållning, odling, jakt och fiske. Skogsmarken är mycket välarronderad och är belägen i ett skifte kring gården med ett virkesförråd på ca 8.300 m³sk. Välkommen på visning!
  Gård
  Såld

  Gård med fint sjöläge vid Åsunden - 22 ha

  Välkommen till Fiastaden (Åsundenlamm) med underbart strandläge vid Åsunden, bad och fiske. Här lever du rofyllt och vackert omsluten av ett historiskt, sagolikt kulturlandskap med bara 500 meter till golfbana och restaurang. Mycket bra byggnader där boningshuset genomgått omfattande renovering.
  Skog
  Såld

  Skog i Kinnarumma -16 ha

  Välskött skogsfastighet med hög tillväxt belägen 1,5 mil från Borås och 7 mil från Göteborg. Natursköna marker med ett par fina dammar och Häggån. Jakten är fri för en ny ägare, fiskerätt i Häggån. En ny förrådsbyggnad ligger vackert vid den ena dammen.
  Skog
  Såld

  Skog i Månstad - 63 ha

  Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Produktiv skogsfastighet med stor andel gallringsskog och ungskog med ovanligt hög värdetillväxt. Bonitet 8,9. Lättillgänglig och med väl utbyggt vägnät. Total virkesvolym 7.730 m³sk varav 5.870 m³sk utgörs av gallringsskog, G1.
  Skog
  Såld

  Skog och jakt i Sjötofta - 84 ha

  Skog & jakt i Sjötofta, 84 ha, med stor andel gallringsskog och hög värdetillväxt. Gräns vid Kroksjön.
  Skog
  Såld

  Skog och jakt strax söder om Borås - 126 ha,

  Skogsfastighet med hög värdetillväxt, höga naturvärden, god arrondering och bra tillgänglighet. Fastigheten har 105,4 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på 16.300 m³sk. Jakträtten övergår till köparen.
  Gård
  Såld

  Gård i Grovare, norr om Hökerum - 2,4 ha

  Vackert belägen gård i en aktiv landsbygd med bostadshus och ladugård lämplig för den som vill ha boende eller fritidshus i kombination med djurhållning och odling. 2 ha åker o betesmark samt lövskog. Bostadshusets ursprungliga stil och form är väl bevarat.
  Skog
  Såld

  Skog i Seglora - 24 ha

  Skogsfastighet med bra arrondering i ett skifte som gränsar till sjön Hungern. Totalt 24 ha, varav 20 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 3.600 m³sk varav 1.200 m³sk gallringsskog, G1 och 2.200 m³sk slutavverknigsskog. Jakträtt med möjlighet till varierande jakt.
  Avstyckad gård
  Såld

  Avstyckad gård i Ullasjö

  Välkommen till ett charmigt boende med vackert och naturnära läge. Denna avstyckade gård ger möjligheter för dig som vill bosätta dig på landet med närhet till naturen och bekvämt cykelavstånd till Simmesjö. Bostadshuset rymmer kök, vardagsrum samt tre sovrum.
  Gård
  Såld

  Gård i Seglora - 19 ha

  Skog
  Såld

  Skog i Fristad - 34 ha

  Virkesrik och välarronderad skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med hög andel granskog i slutavverkningsbar ålder. Total virkesvolym 8.300 m³sk varav 7.000 m³sk är slutavverkningsbar skog.
  Skog
  Såld

  Skog i Molla -24 ha

  Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Produktiv skogsfastighet med stor andel gallringsskog och ungskog med hög värdetillväxt. Virkesvolym 3.250 m³sk varav 2.425 m³sk utgörs av gallringsskog, G1. Bonitet 9,0. Årlig tillväxt 200 m³sk/år.
  Gård
  Såld

  Gård norr om Brämhult

  Frändtorp ligger vackert och naturskönt endast 8 km norr om Borås. Charmiga byggnader med välbevarad exteriör. Samtliga byggnader är nymålade under 2019 och är i bra skick utvändigt. Ca 0,6 ha öppen mark i anslutning till gården ger möjlighet till djurhållning.
  Gård
  Såld

  Skogsgård i Svenljunga - 110 ha

  Nu finns det tillfälle att förvärva Mårtenstorp Övergården 1. Gården omfattar totalt 110 ha varav 83,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 15.079 m³sk samt 21,5 ha åker och betesmark. Fastigheten är belägen strax utanför Svenljunga med lång strand mot Ätran...
  Skog
  Såld

  Skog i Grönahög - 67 ha

  Välskött och lättåtkomlig skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med stor andel grandominerad gallringsskog och hög bonitet. Totalt virkesförråd 14.500 m³sk varav 9.300 m³sk gallringsskog. Inga byggnader. Avstånd till Ulricehamn, 25 km.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Aplared - 26 ha

  Nu finns möjlighet att förvärva en skogsfastighet i ett skifte i Aplared, 26 ha och 4700 m³sk. Stor andel produktiv skog, hög värdetillväxt och god arrondering. Bonitet 9,5 m³sk/ha/år.
  Gård
  Såld

  Gård i Töllsjö - 4 ha

  Välkommen till denna gård med fina utvecklingsmöjligheter. Bostadshus och ladugård ligger högt och omges av åker och betesmark med stenmurar och lövträd. Skogsmarken är lämplig att ställa om till betesmark. Gården ligger intill Sörån mellan Töllsjö och Bollebygd.
  Gård
  Såld

  Skogsgård i Mjöbäck - 49 ha

  Nu finns tillfälle att förvärva två mycket virkesrika fastigheter i Mjöbäck. Getås 1:8 och Snärsås 1:2 är belägna intill varandra och säljs som en enhet. Totalt virkesförråd uppgår till 11.220 m³sk. Merparten av skogen är mogen att avverkas. Bra arrondering underlättar vid utforsling av skog.
  Gård
  Såld

  Gård i Holsljunga - 31 ha

  Välkommen till Rydet 1. Idyllisk gård med bostadshus, ladugård samt ett äldre brygghus. Kring byggnaderna finns 3,1 ha inägomark, bra för den som önskar ha djur. 27 ha skog med ett virkesförråd på ca 5.180 m³sk och en bonitet på 7,3 m³sk/ha och år. Gården är belägen i ett skifte.
  Gård
  Såld

  Gård i Kalv - 8,8 ha

  Välkommen till Övre Störshult 1! Här finner ni en gård som lämpar sig för permanent- eller fritidsboende. Vackra omgivningar med den egna marken väl samlad runt gården. Bostadshuset rymmer kök, allrum samt 3-4 sovrum och har en boarea på 130 m². På gården finns även ett flertal ekonomibyggnader.
  Skog
  Såld

  Skog vid Rammsjön, Sätila - 13 ha

  Tillfälle att köpa en egen skogsfastighet med strand mot Rammsjön. Bra bilväg genom fastigheten. Hög bonitet (10,2) och uteslutande gallringsskog ger hög värdetillväxt. Jakten är fri för en ny ägare.
  Gård
  Såld

  Gård mellan Viared och Seglora - 5 ha.

  Välkommen till Lönnhult! Här finner ni en gård med vackra omgivningar och den egna marken väl samlad runt gården. Gården är belägen mellan Viared och Seglora (10 km från Viared) och omfattar ca 5 ha.
  Skog
  Såld

  Skog vid Valsjön, Risveden - 47 ha

  Välskött skogsfastighet i Risveden på 47 ha samlad i ett skifte. Vackert läge med lång strand mot Valsjön och Stora Blackesjön. Bra bilväg genom fastigheten. Stor andel ungskog och gallringsskog ger hög värdetillväxt. Jakträtten är inte utarrenderad.
  Gård
  Såld

  Gård i Mjöbäck - 2,5 ha

  Knapasjö Värnhem är den idylliska gård som sällan finns till salu! Gården på 2,5 ha är naturskönt belägen väster om Mjöbäck. Bostaden är renoverad under de senaste åren. Det är bara att flytta in! Renoveringen är gjord med känsla och omsorg om den lantliga stilen med trägolv och ljusa ytor.
  Gård
  Såld

  Skoghem, Bollebygd - 3,5 ha

  Skoghem ligger enskilt och omgärdat av vackra hagmarker. Bra läge ca 4 km från Bollebygd och 43 km från Göteborg. Byggnaderna är i dåligt skick. Gårdens skogsmark har ett virkesförråd på ca 700 m³sk.
  Gård
  Såld

  Gård norr om Hökerum - 7,2 ha

  Gård med vackert läge och naturskön omgivning i "Änglagårdsbygden", Total areal 7,2 ha, 7 km norr om Hökerum. Gård lämplig för djurhållning och egen odling.
  Gård
  Såld

  Gård i Öxnevalla - 4,5 ha

  Välkommen till Gärdsberg. Gården är belägen i slutet av vägen med utsikt över viskans dalgång. Bostaden är omgiven av en välskött och lummig trädgård med dubbla trädgårdsdammar som binds samman med den porlande bäcken. Här bor man i lugn och ro med möjlighet till mindre odling och djurhållning.
  Skog
  Såld

  Skog i Holsljunga - 27 ha

  Skogsfastighet i Håkanhult, väster om Holsljunga. Fastigheten omfattar 26,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 6.959 m³sk. Mycket bördig mark med en bonitet på 10,1.
  Gård
  Såld

  Gård i Fristad - 5,1 ha

  Vackert belägen gård i Annestorp strax utanför Fristad - 5,1 ha. Lämplig för djurhållning och odlingar.
  Gård
  Såld

  Gård i Molla, 11,7 ha

  Vackert belägen gård i Molla, 11,7 ha
  Skog
  Såld

  Skog/jakt i Kinnarumma - 168 ha

  Välskött skogsfastighet samlad i ett skifte 1,5 mil söder om Borås. Stor andel gallringsskog med hög värdetillväxt. Fin jaktfastighet med goda viltstammar, flera viltvatten och en sjö. Jakten är tillgänglig från 1/7 2019.
  Gård
  Såld

  Gård i Bredared - 23 ha

  Hägnen ligger rofyllt och naturskönt i Gravryd längst in på framfartsvägen, endast 10 km från Borås. Välhållna byggnader med ett charmigt bostadshus, gårdsverkstad, gäststuga med vedeldad bastu och en vacker jordkällare. Egen skog på 21 ha med 1730 m3sk.
  Skog
  Såld

  Skog i Örby - 31 ha

  Mycket välskött skogsfastighet med stor andel ungskog, god bonitet och hög värdetillväxt. Marken är lättåtkomlig med bra skogsbilvägar. Total virkesvolym 2.150 m³sk. Jakten är inte upplåten. Inga byggnader.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Öxabäck - 39 ha

  Nu finns möjlighet att förvärva en skogsfastighet med mycket bra tillgänglighet och ett vackert läge vid Älgsjön mellan Öxabäck och Överlida. Fastigheten har ett virkesförråd på ca 5.200 m³sk på dess 38 ha produktiva skogsmark. Jakträtt som övergår till köparen.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Ullared - 114 ha

  Välskött skogsfastighet på 114 ha samlad i ett skifte. Stor potential med strategiskt läge 6 km norr om Ullared och natursköna lägen kring Skärsjöarna. Bra bilvägnät. Hög bonitet samt stor andel ungskog och gallringsskog ger hög värdetillväxt. Jakträtten är inte utarrenderad. Fiskerätt i Högvadsån.
  Skog
  Såld

  Skog & jakt i Töllsjö - 129 ha

  Skogsfastighet i Töllsjö, 129 ha, virkesförråd ca 19.600 m³sk, med mycket god arrondering.
  Gård
  Såld

  Gård i Rävlanda - 8 ha

  Högt och vackert belägen gård med fantastisk utsikt över Storåns dalgång. Bostadshus från 2006 med smakfull inredning, 5 r.o.k. och boyta 152 m². Två stora och rejäla maskinhallar med flera användningsområden och 7 ha skog. Avstånd till Göteborg, 50 km och Borås 30 km.
  Lantbruk
  Såld

  Gård i Rävlanda - 4 ha

  Vackert belägen gård om 4 ha i direkt anslutning till Rävlanda samhälle.
  Gård
  Såld

  Hästgård väster om Svenljunga - 11 ha

  Hästgård 1,5 mil väster om Svenljunga i mycket bra skick, 11 ha. Ett av bostadshusen är byggt år 2011. Stalldel med 6 st boxar, 2 spiltor och sadelkammare.
  Skog
  Såld

  Skog i Vänga - 48 ha

  Mycket välskött skogsfastighet med högt virkesförråd samlad i en enhet. Skogen har vårdats på ett omsorgsfullt sätt genom självverksam ägare. Totalt virkesförråd ca 10.300 m³sk.
  Gård
  Såld

  Gård i Vänga - 10 ha

  Välkommen till Torstensgården i vackra Vänga. Denna mycket välskötta gård med välhållna byggnader och prydlig trädgård, belägen vid den lilla byvägen. Åkermark omger byggnaderna som ligger öppet och med möjlighet till sol från morgon till kväll. Närhet till sjön Säven.
  Gård
  Såld

  Gård norr om Hökerum - 3,2 ha med vackert och naturskönt läge

  Gård med vackert läge och naturskön omgivning i "Änglagårdsbygden", Total areal 3,2 ha, 7 km norr om Hökerum. Gård lämplig för djurhållning och egen odling.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Örby - 96 ha med hög värdetillväxt

  Skogsfastighet söder om Örby - 96 ha, med stor andel mycket produktiv skog. Bra arrondering och hög värdetillväxt. God tillgänglighet med bra skogsbilvägar med vändplatser.
  Gård
  Såld

  Gård i Ambjörnarp - 49 ha

  Välkommen till Älvshult Sörgården 1. Här finner ni ett stilfullt bostadshus som delvis har renoverats under senare år. Det finns även en äldre ladugård, byggnaderna är belägna med utsikt över hagmarken och gården passar dig som söker ett boende eller fritidshus i kombination med djur, skogsbruk...
  Skog
  Såld

  Skog vid Tolken, Äspered - 9 ha

  Skogsskifte med vackert läge vid Tolkens östsida och bilväg genom fastigheten. Jakten är fri för en ny ägare. Stor andel ungskog.
  Gård
  Såld

  Gård i Öxabäck - 24 ha

  Lilla Bredhult ligger vackert och ostört med egen framfartsväg, 2 km från Öxabäck. Trevligt bostad/fritidshus, ladugård, 4 ha betesmark och 16 ha skog med virkesförråd på ca 3.500 m³sk
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Tranemo - 42 ha

  Nu ges det möjlighet att förvärva Arnås 2:10! Fastigheten är välskött och stor del av skogsvolymen utgörs av gallringsskog i växande ålder. Virkesförrådet har för närvarande en årlig tillväxt om ca 5% på virkesförrådet. Fastigheten lämpar sig för dig som söker en investering för framtiden.
  Skog
  Såld

  Skog i Länghem - 257 ha

  För dig som söker den större skogsfastigheten utbjuds nu 257 ha fördelat på två närliggande skiften. Markerna är välarronderade med bra vägnät och goda drivningsförhållanden. Välskött skog med totalt virkesförråd på ca 37.500 m³sk. Gräns mot Simmesjön med eget fritidshus alldeles vid stranden.
  Gård
  Såld

  Gård i Äspered - 3,7 ha

  Gård i Äspered, 3,7 ha med bra byggnader och möjlighet till djurhållning och egen odling.
  Gård
  Såld

  Gård i Kalv - 5,5 ha

  Gården Störshult Övre 3 är belägen mellan Kalv och Gunnarp i den sydligaste delen av Svenljunga kommun. Bostadshuset rymmer kök, allrum samt 3-4 sovrum och har en boarea på 145 m². På gården finns även ett flertal ekonomibyggnader så som ladugård, vagnslider, garage och en gårdsverkstad.
  Skog
  Såld

  Skog i Töllsjö - 41 ha

  Välskött skogsfastighet i ett skifte norr om Töllsjö med vackert läge på Nabbasjöns västsida. Stor andel gallringsskog med god tillväxt. Jakträtten är tillgänglig från 1/7 2019.
  Skog
  Såld

  Skog i Sexdrega - 233 ha

  Skogsfastighet med mycket god arrondering och tillgänglighet utbjuds till försäljning. Fastigheten är belägen mellan Svenljunga och Sexdrega, Extra ordinära förutsättningar för skogsbruk i kombination med jakt, fiske och rekreation. Virkesförrådet uppgår till 25.485 m³sk, varav hela 13.500 m³sk...
  Gård
  Såld

  Gård i Kinnarumma - 18 ha

  Stenastorp Fåragården ligger vackert omgiven av lövskog och betesmarker nära Kinnarumma, ca 1,5 mil från Borås. Här finns ett timrat bostadshus, maskinhall och ett litet stall. Möjlighet till egen djurhållning, gården har 4 ha betesmarker. 13 ha skogsmark med 2650 m³sk, till stor del lövskog.
  Gård
  Såld

  Gård i Älekulla - 46 ha

  Prästhult - en mycket välskött och vackert belägen gård ca 10 km söder om Älekulla. Hög andel slutavverkningsbar skog och ett väl fungerande vägnät som gör fastigheten mycket tillgänglig. På gården finns en idag fullutrustad verkstad med möjlighet till egen verksamhet. Bostadshuset är besiktigat.
  Skog
  Såld

  Skog i Vänga - 24 ha

  Tillfälle att förvärva lättillgänglig skogsfastighet med hög värdetillväxt mellan Vänga och Bredared, 24 ha. Totalt virkesförråd på ca 4.650 m³sk, varav ca 2.000 m³sk är gallringsskog och ca 2.650 m³sk är slutavverkningsbar skog.
  Skog
  Såld

  Skog i Okome - 22 ha

  Skogsfastighet på 22 ha med ett virkesförråd på 3.140 m³sk. Välskött skog med stor andel gallringsskog. Mycket produktiv mark med en bonitet på hela 10,2 m³sk/ha.
  Skog
  Såld

  Skog i Vänga - 59 ha

  Välskött, talldominerad skogsfastighet med skog i varierande ålder. Ca 500 meter strand i Säven med fiskerätt. Skogsbilväg går genom huvudskiftet. Jakt tillgänglig från 1 juli 2019. Inga byggnader.
  Gård
  Såld

  Gård i Mjöbäck - 34 ha

  Välkommen till Grevabo Norrgården 1. Här finner ni ett bostadshus från 1915 samt ett flertal större ekonomibyggnader, vilka kan användas som lager, uppställningsplats mm. Skogen omfattar 25,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 4.532 m³sk.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Äspered - 18 ha

  Skogsfastighet i Äspered, 18 ha, med stor andel produktiv skog och hög värdetillväxt. God arrondering med god tillgänglighet och bra skogsbilvägar.
  Gård
  Såld

  Gård i Dalsjöfors - 9 ha

  Floghult ligger vackert och ostörd på en höjd med egen framfartsväg, endast 15 min från Borås centrum. Bostadshus, ladugård, 3 ha betesmark och 6 ha ungskog med hög bonitet och tillväxt.
  Skog
  Såld

  Skog i Brämhult - 9,4 ha

  Nu finns tillfälle att förvärva en skogsfastighet i Brämhult om ca 9,4 ha. Välskött gallringsskog med gran som genererar hög värdetillväxt under kommande år. Totalt virkesförråd är 1.048 m³sk.
  Skog
  Såld

  Skog i Rävlanda - 33 ha

  Välskött skogsfastighet i Rävlanda, 33 ha, virkesförråd ca 5.600 m³sk, i direkt anslutning till Rävlanda samhälle.
  Skog
  Såld

  Skog i Drared, Dalsjöfors - 51 ha

  Mycket välskött produktionsfastighet med stor andel gallringsskog och hög värdetillväxt. Totalt virkesförråd ca 7.000 m³sk varav 92% granskog. Fastigheten gränsar till Store Sälgsjön. Inga byggnader. Avstånd till Borås, 14 km och Ulricehamn 34 km.
  Gård
  Såld

  Gård i Länghem - 18 ha

  Välkommen till Ingestorp, gården med naturen runt hörnet å ena sidan och direkt närhet till samhället å den andra. Bostadshus med jordvärme, ladugård, vagnbod och jordkällare. 4 ha åker/betesmark och 13 ha skog med virkesvolym 1.900 m³sk. Jakt- och fiskerätt. Skogsskifte som gränsar till två sjöar.
  Gård
  Såld

  Bokeliden i Sätila

  Bokeliden är en riktig gårdsidyll med naturskönt läge, härlig kvällssol och en välskött tomt på 7200 m². Välhållna byggnader, närhet till Lygnern, 5 mil till Göteborg och 2,3 mil till Kungsbacka.
  Gård
  Såld

  Gård i Od - 23 ha

  Lugnt och ostört belägen gård med renoverat bostadshus, ca 2 km från sjön Sandsken. 3,8 ha åker/betesmark och 19 ha skog med hög bonitet och värdetillväxt. Total virkesvolym ca 2.500 m³sk.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Veddige - 57 ha.

  Skogsfastighet med god arrondering och bra vägnät i Veddige, 57 ha. Fastigheten ligger ca 5 km nordväst om Veddige. Totalt virkesförråd på totalt ca 4.800 m³sk, varav ca 2.150 m³sk är gallringsskog och ca 1.250 m³sk är slutavverkningsbar skog. Bonitet 9,6.
  Skog
  Såld

  Skogs- och jaktfastighet sydöst om Kungsbacka - 50 ha

  Skogsfastighet med ostört läge på gränsen mellan Kungsbacka och Marks kommun. 3 mil SÖ om Kungsbacka, 6 mil från Göteborg och 2,5 mil från Kinna. Fin jaktfastighet med 50 ha mark i ett skifte med god tillgång på vilt. Omväxlande natur med åkrar, betesmarker, våtmarker, bäckar, lövskog och barrskog.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Kalv - 21 ha

  Rösarp 2:12 är belägen i två skiften, varav det ena har gräns mot Kalvsjön. Fastigheten lämpar sig för dig som söker en investering för framtiden med möjlighet till jakt och friluftsliv. Totalt virkesförråd om 3.000 m³sk, varav 1.400 m³sk är skog i avverkningsbar ålder.
  Gård
  Såld

  Lövås, Ödenäs/Töllsjö - 4 ha

  Lövås ligger vackert och rofyllt öster om Olofsered vid gränsen mot Töllsjö. Gården omfattar ett mindre bostadshus med enkel standard, ladugård samt 3 ha skog och lite öppen mark.
  Skog
  Såld

  Skog i Transås, nära Borås - 10 ha

  Skogsskifte strax söder om Borås nära Transåssjön. Hög andel ungskog. Bilväg finns in till södra delen. Jakträtten är inte utarrenderad. Två grannfastigheter på 2,6 ha resp. 4100 m² (tomt) säljs samtidigt.
  Skog
  Såld

  Skog i Älekulla - 49 ha

  Nu ges möjlighet att förvärva en välskött, 49 ha stor skogsfastighet utanför Älekulla med ett virkesförråd om 6.120 m³sk. Skogsmarken är belägen i ett skifte med stor del av marken bevuxen med skog i växande ålder, vilket medför en god värdetillväxt. Bra möjligheter till jakt och friluftsliv
  Skog
  Såld

  Skog i Hajom - 69 ha

  Mycket produktiv skogsfastighet i ett skifte med stor andel gallringsskog och ungskog med hög värdetillväxt. Hög bonitet, 10,3 m³sk/ha o år. Bra vägnät och goda drivningsförhållanden. Flera yngre bestånd med planterad hybridlärk och förädlad björk i hägn.
  Gård
  Såld

  Gård i Okome - 13 ha

  Nu finns Bössgård 107 till salu! Gård omfattande ca 13 ha mark med ett bostadshus på 174 kvm som rymmer 4 sovrum samt möjlighet att bygga om den oinredda vinden till ytterligare rum. Trevlig gårdsbild med ladugård i vinkel som ger möjlighet för mindre djurhållning samt förvaringsutrymme.
  Gård
  Såld

  Gård i Äspered - 19 ha

  Gård i Äspered, 19 ha, vackert belägen med närhet till sjön Tolken.
  Skog
  Såld

  Skogsfastigheter norr om Bredared - 279 ha

  Tre skogsfastigheter på totalt 279 ha med god arrondering. Totalt virkesförråd på 39.200 m³sk. Lättillgängliga fastigheter med bra vägnät.
  Fritid
  Såld

  Torp i Rångedala

  Drömmer du om ett eget rött torp strax utanför stan? Då är du välkommen till Ormåsa i Rångedala. Här kan man njuta av torplivet och tillsammans med en egen liten damm finns stor möjlighet till bad och fiskelycka.
  Gård
  Såld

  Gård i Bollebygd - 21 ha

  Välkommen till denna gård som är vackert belägen omgärdad av betesmark och skogsmark. Här finns stora möjligheter för dig som är intresserad av skog, djur och att leva på landet. Bostadshus och ladugård har till större delen behållit sitt ursprung, men har underhållsbehov.
  Skog
  Såld

  Skog i Torestorp - 38 ha

  Välskött skogsfastighet med hög värdetillväxt och goda drivningsförhållanden. Fastigheten ligger vackert och har strand i både Sandsjö och Öjasjön. Skogsbilväg går genom hela fastigheten. Total virkesvolym ca 6.200 m3sk, varav 5.600 m3sk är under 50 år.
  Gård
  Såld

  Gårdsidyll i Vänga - 2,6 ha

  Asstorp är gården för dig som söker lantligt boende med möjlighet till djurhållning i mindre omfattning. Byggnaderna är genomgående mycket välskötta med vackert bostadshus, fantastisk ladugård och funktionell maskinhall. Ca 2 ha betesmark. Avstånd till Borås, 20 km.
  Gård
  Såld

  Gård i Sjötofta - 8 ha

  Välkomna till denna gårdsidyll som är belägen i slutet av vägen och endast 700 m till badplats. Lilla Hästö 1 är perfekt för dig som letar efter en lugn plats att vistas på under sommaren eller för permanentboende. 5,1 ha produktiv skog med ett virkesförråd på 1.200 m³sk.
  Skog
  Såld

  Skog i Härryda - 58 ha

  Välarronderad och virkesrik skogsfastighet mellan Hindås och Härryda. Bra bonitet och hög andel gran. Bilväg genom östra delen. Jakten är fri för en ny ägare.
  Gård
  Såld

  Gård vid Västersjön, Viared - 15 ha

  Rydshult är en gård utöver det vanliga med ett mycket naturskönt och avskilt läge vid Västersjön endast 10 min från Borås. Gården omges av vackra hagmarker och har ca 500 m egen strand mot sjön. Stilfullt bostadshus med härlig utsikt mot sjön. Mellan sjön och huset ligger en välskött enebacke.
  Gård
  Såld

  Gård i Kalv - ca 49 ha

  Tillfälle att förvärva en gård på ca 49 ha med bra bostadshus och en ladugård som renoverades för lammproduktion och nötboskap 2011. Bostadshuset är vackert beläget på en höjd med utsikt över inägorna och skogsmarken. Fastigheten ligger nordost om natursköna Kalv med badplats och affär.
  Gård
  Såld

  Gård i Töllsjö - 50 ha

  Skogsård med hög andel avverkningsmogen skog. Äldre bostadshus och ladugård som ligger högt och omges av kulturmark med stenmurar och lövskog. 2 ha jordbruksmark och 36 ha skogsmark med ett virkesförråd på 8.300 m³sk. Strandlinje i Nordån och Galtasjö. Avstånd till Borås 20 km och Alingsås 27 km
  Gård
  Såld

  Gård i Kalv - 19 ha

  Välkommen till Vihult Sanden 1. Gården är belägen utmed Stångån mellan Håcksvik och Kalv. Mycket välskött gård med stora möjligheter för dig som vill leva ett liv på landet där man kan ägna sig åt mindre jord och skogsbruk. Bostadshuset är smakfullt renoverat år 2000.
  Gård
  Såld

  Gård i Olsfors - 23 ha

  Erikstorp, gård strax utanför Olsfors, med vackert läge och bra standard på byggnader och möjligheter till djurhållning och skogsbruk.
  Gård
  Såld

  Gård i Fritsla - 64 ha

  Välkommen till Olatorp, gården är vackert belägen vid Häggån och omgärdad av betesmark. Här finns stora möjligheter för dig som är intresserad av skog, djur och att leva på landet. Det rymliga bostadshuset kompletteras av ett mindre gästhus samt en ladugård med plats för hästar eller andra djur.
  Gård
  Såld

  Gård i Töllsjö - 70 ha

  En vacker välskött gård som har det lilla extra, charmigt hus, bakstuga redo för egen caféverksamhet, välskött ladugård och en egen vattendriven såg. Därtill välarronderad skogsmark som är belägen i ett skifte kring gården med ett virkesförråd på ca 8.000 m³sk. Bra pendlingsmöjligheter.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Gällstad - 272 ha

  Mycket tilltalande skogsfastighet på totalt 272 ha, varav 250 ha produktiv skogsmark. Jakten är inte upplåten. God arrondering, bra vägnät på fastigheten och med mycket god värdetillväxt
  Skog
  Såld

  Skog nordöst om Kinna - 52 ha

  Skogsfastighet på 52 ha i ett skifte med mestadels gallringsskog. Jakten är utarrenderad innevarande jaktår. Bra tillgänglighet med väg som går rakt igenom fastigheten. Parallellt med denna försäljning säljer ägarna även fastigheterna Harpebo 4:1 och Harpebo 5:1.
  Skog
  Såld

  Skog i Västerlanda, Lilla Edet - 12 ha

  Skogsskifte i Svartedalen med egen strand mot Rödvatten ca 5 mil från Göteborg och 3 mil från Trollhättan. En lämplig skogsfastighet för dig som vill äga lite egen skog för vedhuggning, jakt m.m. Bilväg genom fastigheten.
  Gård
  Såld

  Gård i Hyssna med strand vid Kroksjön - 5,7 ha

  Gård i Hyssna med hög standard på bostadshuset och strand vid Kroksjön - 5,7 ha. Möjlighet till djurhållning .
  Skog
  Såld

  Skog nordöst om Kinna - 71 ha

  Välskött skogsfastighet på 71 ha i ett skifte med stor andel gallringsskog. Jakten är utarrenderad innevarande jaktår. Lättillgänglig skogsfastighet med stor andel gran. Parallellt med denna försäljning säljer ägarna även fastigheterna Harpebo 5:1 och Aratorp 24:3.
  Skog
  Såld

  Skog & jordbruk nordöst om Kinna - 106 ha

  Välskött och virkesrik fastighet på 106 ha med god tillväxt. Jakten är utarrenderad innevarande jaktår. Lättillgänglig och god arrondering. Bra åkermark.. Parallellt med denna försäljning säljer ägarna även fastigheterna Harpebo 4:1 och Aratorp 24:3.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet i Bollebygd - 174 ha

  Virkesrik skogsfastighet i Bollebygd - 174 ha och ca 28.000 m³sk. Bra tillgänglighet och med strand vid Abborrsjön och Gesebolssjön.
  Skog
  Såld

  Skog i Kungsäter - 80 ha

  Välskött skogsfastighet samlad i ett skifte med vackert läge på Oklångens östsida. Hög bonitet och stor andel gallringsskog ger en hög värdetillväxt. Flera fina sjöar och lång strand mot Oklången.
  Gård
  Såld

  Björksäter vid Öresjö, Fristad

  Björksäter är en gård utöver det vanliga med sitt unika sjöläge i anslutning till Fristad samhälle. Bostadshuset ligger högt med utsikt ner mot sjön och inramas av lummig skog. Till gården hör 5 ha skogsmark och 150 m egen strand mot Öresjö.
  Skog
  Såld

  Skog i Västra Bodarne - 5 ha

  Skogsskifte med egen strand mot Mjörn. En lämplig skogsfastighet för den som vill äga lite egen skog för exempelvis vedhuggning. Till stor del tallskog i åldern 30-50 år. Liten badplats vid sjön.
  Gård
  Såld

  Gård i Aplared 16 ha

  Välvårdad gård som har det mesta: Lättskött charmigt hus med bergvärme, vackra betesmarker, ladugård, jordkällare samt en välskött och välväxande skog med sjöläge. Endast 15 km från centrala Borås.
  Gård
  Såld

  Gård med sjöläge i Viared - 11 ha

  Viås ligger högt och naturskönt med härlig utsikt ned mot Västersjön. Lugnt läge endast 10 km från Borås centrum. Fin gårdsmiljö med vackra vårdträd av ek och lönn. Natursköna hagmarker omger gården och ger möjlighet till egen djurhållning. Egen badplats och 200 m strand mot Västersjön.
  Gård
  Såld

  Stora Ormåsa - 7,5 ha

  Gård med magnifik utsikt och representativt boende. En 800 m² stor och modern lösdrift/maskinhall byggd 1999, vilken kan ge köparen många möjligheter till egen verksamhet. Fastigheten omfattar ca 6,5 ha åker och betesmark.
  Gård
  Såld

  Gård i Ljungsarp - 192 ha

  Vackert belägen gård med vidsträckt utsikt, omgiven av åkermark och stenmurar. Välskött skog och mycket bra vägnät. Totalt virkesförråd 30.700 m³sk.
  Gård
  Såld

  Gård med egen strand vid Östra Nedsjön - 6,6 ha

  Fantastiskt läge med egen badstrand, gård med skogsvolym på 725 m³sk och ca 2 ha åker/betesmark, lämplig för djurhållning och odlingar i mindre skala.
  Skog
  Såld

  Skogsfastighet med vackert läge i Öxabäck - 72 ha

  Nu ges möjlighet att förvärva denna vackert belägna och mycket välskötta, 72 ha stora, skogsfastighet utanför Öxabäck i Marks kommun.
  Skog
  Såld

  Skog i Gullered - 73 ha

  Virkesrik jord- och skogsfastighet 16 km öster om Ulricehamn. Fastigheten är väl samlad i ett skifte med ett virkesförråd på 9.300 m³sk.
  Skog
  Såld

  Skog öster om Kungsäter, 96 ha

  Skog och jakt i ett skifte öster om Kungsäter - 96 ha
  Lantbruk
  Såld

  Olsagården - unik förläggaregård från början av 1700-talet

  Olsagården är med sin historia från mitten av 1500-talet och sitt centrala läge en gård utöver det vanliga!
 • Skogsfastighet i Aplared - 26 ha

  Skog i Grönahög - 67 ha

  Skogsgård i Svenljunga - 110 ha

  Gård norr om Brämhult

  Skog i Molla -24 ha

  Skog i Fristad - 34 ha

  Gård i Gendalen - 8 ha

  Skogsfastighet i Mårdaklev - 35 ha

  Skogsfastighet i Hillared, 48 ha

  Skog & jakt i Hillared 75 ha

  Gård i Källeryd - 66 ha

  Gård i Sexdrega - 27 ha

  Skog vid Högsjön, Älvsered - 61 ha

  Skog i Förlanda - 30 ha

  Skog i Tvärred - 7,3 ha

  Skog- och fritidsfastighet i Tvärred - 27 ha

  Skog och jakt i Svenljunga - 92 ha

  Högt belägen gård utanför Dalsjöfors - 2 ha

  Skog i Torestorp - 35 ha

  Skog i Grönahög - 47 ha

  Skog i Redslared - 49 ha

  Gård nära Tranemo - 40 ha

  Gård i Hyssna - 9 ha

  Gård i Björketorp - 2,8 ha

  Skogsgård i Mårdaklev - 193 ha

  Skog i Horred -66 ha

  Skog i Horred - 62 ha

  Möjligheternas gård i Götsered

  Skog i Hajom - 37 ha

  Skog och öppen mark i Västra Kvarnaryd - 21 ha

  Gård med sjöläge i Sätila - 1,3 ha

  Skog i Månstad - 16,6 ha

  Skog i Horred - 24 ha

  Gård i Holsljunga - 81 ha

  Skog i Hemsjö - 38 ha

  Skog i Veddige - 28 ha

  Skog och jakt i Hyssna - 107 ha

  Gård i Bogryd - 4 ha

  Skog i Dannike - 16 ha

  Gård i Ambjörnarp - 97 ha

  Gård i Strängsered - 19 ha

  Gård i Holsjunga - 43 ha

  Skogsgård i Gunnarsjö - 62 ha

  Gård i Målsryd - 10 ha

  Skog i Öxabäck - 33 ha

  Gård i Öxabäck - 7 ha

  Skog i Grimsås - 41 ha

  Skogsgård i Ubbhult - 111 ha

  Sjönära torpidyll i Hillared

  Olsagården - unik förläggaregård från början av 1700-talet

  Skog öster om Kungsäter, 96 ha

  Skog i Gullered - 73 ha

  Skogsfastighet med vackert läge i Öxabäck - 72 ha

  Gård med egen strand vid Östra Nedsjön - 6,6 ha

  Gård i Ljungsarp - 192 ha

  Stora Ormåsa - 7,5 ha

  Gård med sjöläge i Viared - 11 ha

  Gård i Aplared 16 ha

  Skog i Västra Bodarne - 5 ha

  Björksäter vid Öresjö, Fristad

  Skog i Kungsäter - 80 ha

  Skogsfastighet i Bollebygd - 174 ha

  Skog nordöst om Kinna - 71 ha

  Gård i Hyssna med strand vid Kroksjön - 5,7 ha

  Skog i Västerlanda, Lilla Edet - 12 ha

  Skog nordöst om Kinna - 52 ha

  Skogsfastighet i Gällstad - 272 ha

  Gård i Töllsjö - 70 ha

  Gård i Fritsla - 64 ha

  Gård i Olsfors - 23 ha

  Gård i Töllsjö - 50 ha

  Gård i Kalv - ca 49 ha

  Gård vid Västersjön, Viared - 15 ha

  Skog i Härryda - 58 ha

  Gård i Sjötofta - 8 ha

  Gårdsidyll i Vänga - 2,6 ha

  Skog i Torestorp - 38 ha

  Gård i Bollebygd - 21 ha

  Skogsfastigheter norr om Bredared - 279 ha

  Gård i Äspered - 19 ha

  Gård i Okome - 13 ha

  Skog i Hajom - 69 ha

  Skog i Älekulla - 49 ha

  Lövås, Ödenäs/Töllsjö - 4 ha

  Skogsfastighet i Kalv - 21 ha

  Skogs- och jaktfastighet sydöst om Kungsbacka - 50 ha

  Skogsfastighet i Veddige - 57 ha.

  Gård i Od - 23 ha

  Bokeliden i Sätila

  Gård i Länghem - 18 ha

  Skog i Drared, Dalsjöfors - 51 ha

  Skog i Rävlanda - 33 ha

  Skog i Brämhult - 9,4 ha

  Gård i Dalsjöfors - 9 ha

  Skogsfastighet i Äspered - 18 ha

  Gård i Mjöbäck - 34 ha

  Skog i Vänga - 59 ha

  Skog i Vänga - 24 ha

  Skog i Okome - 22 ha

  Gård i Älekulla - 46 ha

  Skog i Sexdrega - 233 ha

  Gård i Kalv - 5,5 ha

  Skog i Töllsjö - 41 ha

  Skogsfastighet i Tranemo - 42 ha

  Skog i Länghem - 257 ha

  Gård i Äspered - 3,7 ha

  Skog vid Tolken, Äspered - 9 ha

  Gård i Öxabäck - 24 ha

  Gård i Ambjörnarp - 49 ha

  Skogsfastighet i Örby - 96 ha med hög värdetillväxt

  Skog i Vänga - 48 ha

  Gård i Vänga - 10 ha

  Hästgård väster om Svenljunga - 11 ha

  Gård i Rävlanda - 4 ha

  Gård i Rävlanda - 8 ha

  Skog & jakt i Töllsjö - 129 ha

  Skogsfastighet i Öxabäck - 39 ha

  Gård i Bredared - 23 ha

  Skog i Örby - 31 ha

  Gård i Fristad - 5,1 ha

  Gård i Molla, 11,7 ha

  Gård i Öxnevalla - 4,5 ha

  Skog i Holsljunga - 27 ha

  Gård norr om Hökerum - 7,2 ha

  Skoghem, Bollebygd - 3,5 ha

  Gård i Mjöbäck - 2,5 ha

  Skog vid Valsjön, Risveden - 47 ha

  Gård mellan Viared och Seglora - 5 ha.

  Skog vid Rammsjön, Sätila - 13 ha

  Gård i Kalv - 8,8 ha

  Gård i Holsljunga - 31 ha

  Skogsgård i Mjöbäck - 49 ha

  Gård i Töllsjö - 4 ha

  Gård med fint sjöläge vid Åsunden - 22 ha

  Skog och jakt strax söder om Borås - 126 ha,

  Gård i Seglora - 19 ha

  Skog i Kinnarumma -16 ha

  Skog i Seglora - 24 ha

  Avstyckad gård i Ullasjö

  Gård i Grovare, norr om Hökerum - 2,4 ha

  Skog i Månstad - 63 ha