Sålda fastigheter

Sålda gårdar och skogsfastigheter

Vårt företag förmedlar årligen ett stort antal gårdar och skogsfastigheter i alla storleks- och prisklasser. Under 2022 förmedlades drygt 80 fastigheter på totalt ca 2400 hektar. Totalt har vi de senaste 8 åren sålt knappt 600 gårdar och skogsfastigheter med en total areal på drygt 17.000 ha. Nedan visas ett urval av alla de objekt vi sålt senaste tiden.

Gård
Såld

Gård i Fristad - 20 ha

Välkommen till gårdsidyllen Håstorp i Fristad. Här kan du förverkliga dina drömmar om ett aktivt boende på landet med möjlighet till djurhållning, växtodling och skogsbruk i en lagom mix. Gården ligger högt och vackert med vidsträckt utsikt över bl.a. Rya åsar med härlig solnedgång.
Skog
Såld

Skog i Rångedala - 40 ha

Välskött skogsfastighet med mycket fin arrondering, hög bonitet och stor volymtillväxt. Virkesförrådet uppgår till totalt 5.016 m³sk varav 3.343 m³sk utgörs av gallringsskog. Marken är lättåtkomlig genom mycket bra skogsbilväg med flera vändplaner inom fastigheten. Det finns inga byggnader.
Skog
Såld

Äspereds mosse - 58 ha

Fastighet för dig som vill äga ett sammanhängande markområde lämpligt för jakt, hobbyskogsbruk, avkoppling och rekreation. Marken består av 45,8 ha impediment och 12.2 ha produktiv skogsmark med totalt virkesförråd på 1.955.m³sk. Jakten tillgänglig från 2023-07-01.
Skog
Såld

Skog i Hökerum -53 ha

För den som söker skogsmark med utvecklingsbara mervärden såsom fiske, skyltlägen och åkermark. Området ligger samlat längs med Viskan vid Tolkens utlopp. Resväg via motorvägen till Ulricehamn är 10 min. och till Borås 20 min. Virkesvolymen är 6.200 m³sk med stor andel, G1-skog.
Skog
Såld

Skog i Mårdaklev - 107 ha

Välskött och produktiv skogsfastighet med 94,9 ha skogsmark och ett virkesförråd på 16.208 m³sk utbjudes nu till försäljning. Skogen växer på bördig och kuperad mark med en bonitet på 9,3 m³sk/ha och år. Exceptionellt bra tillgänglighet då det finns en skogsbilväg som sträcker sig genom hela fastigh
Skog
Såld

Skog och tomt i Gunnarsjö - 13 ha

Vackert belägen skogsfastighet med lång strand mot Fengsjön. Förhandsbesked finns för nybyggnation av fritidshus ca 200 m från sjön. Högproduktiv skogsmark (bonitet 10,5) med hög andel ungskog (63 % av arealen). Virkesförråd på 1700 m³sk som till mycket stor del utgörs av 50-årig granskog.
Skog
Såld

Skog i Anneberg - 67 ha

Skogsfastighet belägen i ett naturskönt område ca 3 mil söder om Göteborg. Vacker natur, bl.a. långa stränder mot Stora och Lilla Djursjön. Virkesrik fastighet med ett virkesförråd på 16.500 m³sk, varav 63 % tall och 30 % gran.
Skog
Såld

Skog & jakt i Sexdrega - 47 ha

Nu finns möjlighet att förvärva skogsfastighet strax söder om Sexdrega med total virkesvolym på ca 2.600 m³sk, stor andel gallringsskog och mycket bra tillgänglighet.
Skog
Såld

Skog nära Uddebo - 88,7 ha

Skogsfastighet med hög produktion och ett totalt virkesförråd om 15.992 m³sk. Fin arrondering i ett skifte med god tillgänglighet från bilväg samt bra basvägar. Hela 81 % av arealen består av G1-skog med en volym om 13.622 m³sk.
Skog
Såld

Skog nära Lassalyckan - 22 ha

Nu finns möjlighet att förvärva Sanatorieskogen strax söder om Lassalyckans friluftsområde i Ulricehamn. Fastigheterna ligger väl samlade och består av mycket välskött skog med bra tillgänglighet genom skogsbilväg med vändplan. Virkesförrådet uppgår till ca 3.400 m³sk med bonitet på hela 9,8 m³sk.
Gård
Såld

Gård i Äspered - 5 ha

Välkommen till Lilla Äspered 2! Här finner du ett välvårdat och besiktigat bostadshus med dubbelgarage uppfört 1985 från Nordiska trähus, till gården hör också en ladugård, ett mindre gårdshus och 5 ha vacker hagmarksskog. Gården är lantlig belägen i populära Äspered.
Avstyckad gård
Såld

Avstyckad gård i Viared

Tillfälle att kunna förvärva stadsnära avstyckad gård med bostadshus och ladugård i Viared - 0,6 ha. Möjlighet att kunna arrendera ca 4 ha mark av Borås Stad.
Gård
Såld

Gård i Öxnevalla - 18 ha

Högt och mycket vackert belägen gård med härlig utsikt strax intill Öxnevalla samhälle. Gården ligger helt ostört längst in på mindre grusväg. 10 ha bra jordbruksmark och 7 ha blandskog. Totalt vikesförråd 1.325 m³sk. Välhållna byggnader. Avstånd till Kinna 25 km, Varberg 40 km och Borås 55 km.
Hästgård
Såld

Hästgård i Ljungsarp - Passarp 2 ha

Välkommen till Passarp! Här finner du en gård med ett vackert veduppvärmt hus med glasveranda, ett stall med 3 st boxar och en stor verkstadslokal från 2008. På gården finns möjligheter till att odla och skapa sitt egna självhushåll och närmiljö precis som man själv önskar.
Gård
Såld

Gård i Gällstad - 19 ha

Vackert belägen gård med samlat gårdscentra och omgivande åker- och betesmark. Ladugård med djurstall och traditionella uthus. Skog med stor andel gallringsskog, hög tillväxt och god bonitet. Bostadshus med renoveringsbehov.
Gård
Såld

Gård i Tämta - 11 ha

Välkommen till trivsamma Dövedal. Gården ligger lugnt och vackert i en Bullerbyliknande miljö med ca 9 ha jordbruksmark. Här kan du förverkliga dina drömmar om ett aktivt boende på landet med goda möjligheter till djurhållning för nöt, häst och får.
Gård
Såld

Gård i Boarp - 27 ha

Högt belägen gård med hänförande utsikt i vackra Boarp mellan Ulricehamn och Gällstad. Säms-Hjortsbacka består av ett äldre bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader, 7 ha åker och betesmark samt 19 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 4.400 m³sk. Välkommen på visning!
Hästgård
Såld

Hästgård i Torstorp, Grimeton - 6,9 ha

Nu finns möjlighet att förvärva en hästgård med fint läge i Torstorp, 15 km öster om Varberg. Stor, helrenoverad stallbyggnad på 350 m² med 8 boxar, lösdriftsstall, garage, sadelkammare, kök och badrum m.m. Förhandsbesked för nytt bostadshus ovanför stallet med härlig utsikt och kvällssol.
Gård
Såld

Gård i Komskälet - 12 ha

Välkommen till Komskälet 122. Här finner ni ett välskött bostadshus med tillhörande skog och ängar som ger möjlighet för ett aktivt liv nära naturen. Bostaden har renoverats löpande under de senaste 15 åren med bland annat nytt kök, tak samt värmepump.
Gård
Såld

Gård i Sexdrega - 3,1 ha

Välkommen till Skogsgården Ekhagen 1! Här finner ni en mindre gård med stora möjligheter för odling och liv mitt i naturen. Bostadshus med 2-3 sovrum och uppvärmning via jordvärme. Ladugården ger möjlighet för mindre djurhållning samt goda förrådsutrymmen.
Gård
Såld

Gård i Hökerum - 71 ha

En gård med två gårdscentra som ligger i ett vackert Änglagårdslandskap med gräns i sjön Stora Björken. Åker och betesmark samt ett skogsskifte med ett virkesförråd på ca 12.500 m³sk. Gården Åstorp har i historien varit en känd gård för fina premierade Ardenner hästar och sitt natursköna läge.
Gård
Såld

Gård i Dannike - 21 ha

Välkommen till Lergered och Storegården! Vackert belägen gård i Dannike, 21 ha med bl a 3 st dammar och möjlighet till djurhållning och odlingar. Av total areal utgör 13 ha produktiv skogsmark. Till gården finns även ett mindre gårdsmejeri och gårdsbutik.
Skog
Såld

Skog & jakt i Rävlanda - 30 ha

Nu finns möjlighet att förvärva välskött skogsfastighet i Rävlanda, 30 ha, virkesförråd ca 4.000 m³sk, i direkt anslutning till Rävlanda samhälle. Skogen har en bra åldersfördelning mellan gallringsskog och avverkningsbar skog. Bonitet 8,3.
Gård
Såld

Gård i Fotskäl - 15,6 ha

Höga Östergården ligger högt på en ås med härlig utsikt över omgivande jordbrukslandskap. Gården kantas av vackra stenmurar. Här finns två bostadshus som båda är i behov av renovering, en ladugård m.m. Totalt ca 8 ha åkermark och knappt 4 ha bete. Belägen 5,5 mil från Göteborg och 2 mil från Kinna.
Gård
Såld

Gård mellan Dannike och Hillared - 5 ha

Välkommen till Lilla Skedskamma! Vackert belägen gård mellan Dannike och Hillared, 5 ha. Bostadshus i stort behov av renovering. På fastigheten finns en damm med tillhörande friggebod.
Skog
Såld

Skog i Kalv - 36 ha

Skogsfastighet utan byggnader med ett virkesförråd om 4.222 m³sk. God tillgänglighet via skogsbilväg med vändplan mitt i fastigheten. Skogen har en bra åldersfördelning med skog i alla åldrar.
Skog
Såld

Skog i Sexdrega - 5,2 ha

Mindre skogsfastighet med välskött skog i växande ålder. Mycket bra tillgänglighet från större grusväg. Virkesförrådet omfattar 663 m³sk med en tillväxt på 5,9% under första växtsäsongen. Jakträtt som övergår till köparen vid tillträdet. Fastigheten är belägen mellan Roasjö och Sexdrega.
Skog
Såld

Skog i Östra Frölunda - 44,5 ha

Nu finns tillfälle att förvärva fastigheten Stockhult 1:13. Skogsfastighet med bra arrondering och ett virkesförråd som uppgår till 5.009 m³sk. Skogen domineras av växande skog och hela 64% av arealen utgörs av G1-skog.
Gård
Såld

Gård i Magra - 29 ha

Boda ligger naturskönt med helt avskilt läge längst in på vägen. Huset är renoverat de senaste åren och från altanen har man vacker utsikt över gårdens marker och härlig kvällssol. Ladugård med gårdsverkstad, traktorgarage m.m. Lättillgänglig skog med virkesförråd på 4000 m³sk. Flera fina jaktpass.
Skog
Såld

Skogsfastighet i Alefjäll - 88 ha

Välskött skogsfastighet med bra bilväg genom fastigheten, 4 mil från Göteborg. Virkesförråd på 14.400 m³sk, bonitet 8,2 m³sk/ha/år. Jakträtten är utarrenderad t.o.m. 2023-06-30. Större delen av Pussasjön ligger inom fastigheten.
Gård
Såld

Gård i Öxabäck - 12 ha

Vackert belägen gård öster om Öxabäck. Till gården hör 4,5 ha åker- och betesmark och 5 ha skogsmark. Bostadshuset ligger fint med välskötta åkermarker mot söder och väster. Huset är i behov av renovering.
Gård
Såld

Gård i Öxabäck - 34 ha

Vackert och lugnt belägen gård med tilltalande gårdscentra och omgivande åker- och betesmark. Gården ligger utmed mindre grusväg med återvändsplats. Bostadshus med renoveringsbehov, välhållna ekonomibyggnader. Mycket välskött skog med stor andel ungskog, god bonitet och hög volymtillväxt.
Övrigt
Såld

Gammalsjö Kvarn med 1,4 ha mark

Välkommen till Gammalsjö Kvarn, vackert belägen vid Kvarnatorpsån utmed vägen mellan Tranebäck och Skyarp med 1,4 ha mark. Kvarnen byggdes i mitten av 1850 - talet och var i drift till 1942.
Gård
Såld

Gård i Svenljunga - 74 ha

Välkommen till Klovarp Berget 1! Skogsgård belägen 4 km från Svenljunga. Vackert bostadshus som passar för fritidsändamål men med stor potential att renoveras för permanentboende. 38 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8.327 m³sk
Gård
Såld

Andersgården Ulricehamn - 143 ha

En unik gård med historiska anor från slutet av 1600-talet. Marken är väl samlad i ett skifte och belägen strax utanför centrala Ulricehamn. Här bor man i ett vackert tidstypiskt hus fyllt av karaktär och historia omgiven av välskötta parkliknande betesmarker.
Gård
Såld

Industrimark och åker i Åskloster - 7 ha

En fastighet med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Väl underhållet byggnadsbestånd med stora ytor, ca 4.600 m². Fastigheten består även av åkermark som är taxerad som industrimark. Kombinationen med byggnader, solceller och mark ger goda förutsättningar för en bra avkastning.
Gård
Såld

Frillesås prästgård

Frillesås prästgård ligger högt och naturskönt i Löftaåns dalgång omgiven av vacker ekskog och öppna marker. Gården ligger längst in på framfartsvägen och ger till möjlighet till egen djurhållning och odling i mindre skala. Bostadshus i behov av renovering, har kommunalt VA, bergvärme och fiber.
Skog
Såld

Frillesås prästgård - 40 ha

Tillfälle att förvärva en obebyggd jord- och skogsfastighet med bra läge 6 km öster om Frillesås. 21 ha skogsmark med ett virkesförråd på 3875 m³sk och 15,3 ha åker- och betesmark. Vackert belägen i Löftaåns dalgång. Gården med byggnader (Frillesås prästgård 1:20) säljs samtidigt, se separat annons.
Gård
Såld

Gård i Hyssna - 38 ha

En komplett gård som ligger i ett vackert landskap mellan Hyssna och Sätila. Välbyggt bostadshus från 1957 och en stor ladugård med många möjligheter. Åker och betesmark samt ett ungskogsdominerat skogsskifte med ett virkesförråd på ca 2.600 m³sk. Dessutom ingår det en alldeles egen ö.
Skog
Såld

Skog i Nittorp - 6,2 ha

Välskött skogsfastighet mellan Nittorp och Grimsås finns nu till salu. Produktiv skogsmark på 6 ha med ett virkesförråd om 392 m³sk. Fastigheten är lättillgänglig och med bra drivningsförhållanden. Jakträtt som övergår till köparen på tillträdesdagen.
Skog
Såld

Skog & jakt väster om Vårgårda - 143 ha

Tillfälle att förvärva välskött skogsfastighet på 143 ha samlad i ett skifte, väster om Vårgårda. Virkesförråd totalt 15.600 m3sk, hög bonitet (9,7) och värdetillväxt. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.
Skog
Såld

Skog i Fridhemsberg - 4 ha

Mindre skogsfastighet belägen i utkanten av Fridhemsberg finns nu till salu. Marken omfattar 3,9 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 85 m³sk. Del av marken är belägen inom byggnadsplan, vilket kan underlätta för eventuell byggnation. Jakträtten övergår till köparen vid tillträdet.
Gård
Såld

Gård i Förlanda - 64 ha

Virkesrik komplett gård med bra pendlingsmöjligheter till Fjärås och Kungsbacka. Goda förutsättningar till ett lantligt boende med klassiska byggnader och vattendrag som rinner genom fastigheten. 11.6 ha åker och betesmark samt 51 ha skog.
Gård
Såld

Gård med bra byggnader, 4,2 ha, endast 10 km till Borås

Välkommen till Fagerhult! Nu finns tillfälle att köpa en stadsnära gård med bra byggnader, endast 10 km till centrala Borås. Väl lämpad för mindre djurhållning och odlingar. I ladugården finns 3 hästboxar.
Skog
Såld

Skog i Kalv - 57 ha

Skogsfastighet med 57,2 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på 7.291 m³sk. Skogen har för närvarande en tillväxt på befintligt virkesförråd om 5% och värdetillväxten under planperioden kommer vara hög.
Gård
Såld

Gård i Fänneslunda - 1,1 ha

Välkommen till Stora-Kartryd som ligger i ett idylliskt landskap med en gårdsplan som är inramad med två bostadshus och ladugård. Ett bostadshus är nyligen renoverat och bara att flytta in i, ladugården är renoverad och förberedd för att lätt kunna inredas till djurstall.
Skog
Såld

Skog i Floby 5,6 ha

Tillfälle att köpa en välskött skogsfastighet med hög tillväxt, belägen nära Floby samhälle. Övervägande granskog men även ett område med vacker och rogivande ekskog. Virkesförråd 705 m³sk. Jakten tillfaller ny ägare.
Skog
Såld

Skog i Töllsjö - 83 ha

Skogsfastighet belägen sydväst om Töllsjö bjuds nu ut till försäljning. Skogen har ett virkesförråd om 3.941 m³sk, varav 1.368 m³sk utgörs av gallringsskog (G1). 74 % av arealen består av skog i huggningsklass R1 och R2 vilka på sikt kommer generera hög tillväxt.
Skog
Såld

Skog i Töllsjö - 165 ha

Skogsfastighet i ett skifte belägen på bördiga marker söder om Töllsjö. 160,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 14.943 m³sk och en bonitet på 9,2 m³sk/ha och år. Skogen har en hög tillväxt av virkesförrådet på hela 6,5% per år. Fastigheten har god tillgänglighet till bilväg. Mycket bra
Skog
Såld

Skogsfastighet i Mårdaklev - 46,8 ha

Tillfälle att förvärva skogsfastighet med högt virkesförråd som kan ge god likviditet under kommande planperiod. Fastigheten ligger i ett sammanhängande skifte med 80 % gran. Virkesförrådet uppgår till 11.155 m³sk, varav 3.527 m³sk är gallringsskog och 6.822 m³sk är slutavverkningsbar skog.
Skog
Såld

Skog i Horred - 23,6 ha

Nu finns möjlighet att förvärva skogsfastighet strax utanför Horred. Totalt 23,6 ha varav 21,8 ha produktiv skogsmark. Total virkesvolym 2765 m3sk med stor andel gallringsskog.
Skog
Såld

Skog i Källunga - 8 ha

Skogsfastighet med stor andel ungskog och höga tillväxtmöjligheter. Bebyggd med enklare stuga som ligger vid den öppna marken. Fastighetens virkesförråd är totalt 330 m³sk, varav 200 m³sk gallringsskog, G1. Bonitet 10,3.
Skog
Såld

Skogsfastighet nordöst om Ullared - 109 ha

Välskött och välarronderad skogsfastighet drygt 1 mil nordost om Ullared. Fastigheten ligger naturskönt med närmare 2 km strand mot Bossjön och Mjöasjön. Över 80 % av arealen utgörs av ungskog och gallringsskog vilket ger en hög värdetillväxt. Traktorgarage byggt 2010 ca 200 m från Bossjön.
Gård
Såld

Gård i Kode - 7 ha

Välkommen till Åseby. Här ligger bostadshus och ladugård intill berget som ger skydd för havsvindarna. På andra sidan vägen ligger det öppna landskapet. Något för den som på sikt vill ha egen odling och egna betande djur.
Gård
Såld

Vackert belägen gård i Hillared med gräns vid Ätran - 2 ha

Gård i Hillared med mycket vackert läge vid Ätran. Stort vackert bostadshus som delvis är inrett och med fantastiska möjligheter att vidareutveckla utifrån egna drömmar och ambitioner.
Skog
Såld

Skog i Sätila -74 ha

Tillfälle för den som söker jakt och skogsmark med goda utvecklingsmöjligheter. Belägen mellan Sätila och Ubbhult med 4 mils resväg till Göteborg eller Borås.
Skog
Såld

Skog & jakt i Tämta - 32 ha

Tillfälle att förvärva skogsfastighet på 32 ha i ett skifte. Välskött skog med stor andel ungskog och gallringsskog med hög värdetillväxt. Virkesvolym på 3.300 m³sk, god arrondering och tillgänglighet. Fastigheten ligger naturskönt vid Björsjön. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.
Skog
Såld

Skog i Roasjö - 4,3 ha

Tillfälle för dig som vill köpa en mindre skogsfastighet. Nu finns Habo 1:2 till salu, 4,1 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 649 m³sk. Fastigheten är belägen i ett skifte med bra tillgänglighet till bilväg. Jakträtt som övergår till köparen på tillträdesdagen.
Skog
Såld

Skog & jakt norr om Gråbo - 74 ha

Talldominerad skogsfastighet 6 km norr om Gråbo, 74 ha, i ett skifte med total virkesvolym på 7.223 m³sk. Viltrika marker med mindre sjö/tjärn på fastigheten och sjöar på intilliggande fastigheter.
Skog
Såld

Skogsfastighet i Ale - 178 ha

Nu finns möjlighet att förvärva en större skogsegendom i Alefjäll, 3 mil nordost om Göteborg. Egendomen utgörs av 4 skogsfastigheter väl samlade i en enhet på 178 ha med ett virkesförråd på närmare 30.000 m³sk. Egendomen ligger naturskönt med strand mot de vackra sjöarna Mollsjön och Stora Sandsjön.
Skog
Såld

Skogsfastighet i Ambjörnarp - 52,7 ha

Skogsfastighet med 46,6 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på 2.779 m³sk. Skogen har för närvarande hela 7,5% i tillväxt på befintligt virkesförråd och värdetillväxten under planperioden kommer vara god. På fastigheten finns ett gårdscentra med 3 byggnader.
Gård
Såld

Gård i Revesjö - 5,2 ha

Vilhem 1 är beläget i Karkashult strax öster om sjön Karken. Bostaden passar både som permanent eller fritidsändamål med promenadavstånd till badplats. Marken omfattar 4 ha skogsmark samt 1,1 ha betesmark vilket ger fina möjligheter för den som vill vara självverksam och odla.
Skog
Såld

Skog och jakt i Stråvalla - 34 ha

Tillfälle för den som söker skogsmark och jakt i ostörd natur. Fastigheten är belägen mellan Varberg och Kungsbacka. Virkesvolymen är 6.840 m³sk, med stor andel slutavverkningsmogen skog.
Gård
Såld

Gård i Holsljunga - 2 ha

Strömsås 1 är vackert beläget på en höjd insprängd i skogslandskapet söder om Holsljunga. Bostadshus med äldre skick och standard men med stora möjligheter att skapa sitt eget drömhem. Flera ekonomibyggnader med förvaringsutrymmen, gårdsverkstad och möjlighet för mindre djurhållning.
Skog
Såld

Slättagärde, Ästad - 138 ha

Välskött jord- och skogsegendom samlad i ett skifte och belägen i Ästad, 2,7 mil sydöst om Varberg. Egendomen omfattar 66 ha produktiv skogsmark med 12.200 m³sk och 39 ha bördig åkermark med mycket fin arrondering samt 25 ha naturreservat.
Gård
Såld

Gård i Ästad - 3,8 ha

Välkommen till Slättagärde, en gård med egen framfartsväg omgiven av åkrar, lövskog och med närhet till Älvasjön. Bostadshuset ligger i en stor, härlig trädgård med vackra vårdträd och fruktträd. Stor ladugård med utrymmen för både djurhållning och maskiner. Ca 3 ha med åkrar och betesmarker.
Gård
Såld

Gård i Hemsjö - 50 ha

Hökhult är en välskött häst-och skogsgård med högt och naturskönt läge. Bra läge 36 km från Göteborg och 13 km från Alingsås. Välhållet bostadshus med jordvärme. Stall med 6 boxar, paddock, 7 ha betesmarker och egna ridstigar. 37 ha skog med ca 5000 m³sk.
Skog
Såld

Skog i Murum - 18 ha

Lättillgänglig och produktiv skogsfastighet i ett skifte med stor andel gallringsskog. Fastighetens virkesförråd är totalt ca 2.332 m³sk, varav 920 m³sk gallringsskog, G1.
Gård
Såld

Gård i Murum - 11 ha

Kyrkeberg - gården med två välrenoverade bostadshus och många möjligheter. Intill kyrkan på kullen ligger gården som inbjuder till ett aktivt lantliv eller för den som bara vill ta det lugnt i uterummet en sommarkväll. Bekvämt pendlingsavstånd till flera större orter.
Gård
Såld

Större mjölkgård i Kalv

Med sitt välbyggda lösdriftsstall och karusellmjölkning är Kättarp navet i en större och rationell brukningsenhet med mer än 300 mjölkkor. Växtodlingen består av foderproduktion och bete på totalt 500 ha ägd och arrenderad mark.
Skog
Såld

Skogsfastighet i Mjöbäck - 34,9 ha

Välskött och lättillgänglig skogsfastighet med en charmig stuga för fritidsändamål finns nu på marknaden. Skogen omfattar 32,1 ha produktiv mark med ett virkesförråd om 5.378 m³sk. Bördig mark med en bonitet på 8,8. Utevöver en hög tillväxt på 4,2% av virkesförrådet är marken väl arronderad
Gård
Såld

Gård i Od - 26 ha

Sandäckra ligger rofyllt och naturskönt omgiven av öppna marker och lövskog. Bostadshuset har den ursprungliga stilen väl bevarad och smidig uppvärmning med jordvärme. Fiberanslutet. Ca 7 ha med åker- och betesmark samt 18 ha skog med drygt 3600 m³sk.
Gård
Såld

Vackert belägen gård i Målsryd med sjöläge - 104 ha

Nu finns möjlighet att förvärva vackra Lindås gård med sjöläge utanför Målsryd, 104 ha. Bostadshus, ladugård och övriga tillhörande byggnader. Gräns mot Lindåsasjön. Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.
Gård
Såld

Gård i Molla - 8 ha

Vackert och lugnt belägen gård med charmigt och välbevarat bostadshus som renoverats med känsla och noggrannhet under senare år. Ladugård och vagnbod/brygghus. Byggnaderna omges av 5 ha åker/betesmark med stenmurar och 2 ha lövdominerad skog. Egen framfartsväg leder fram till gården. Fiberanslutet.
Skog
Såld

Skog i Molla - 24 ha

Välskött skogsfastighet med stor andel ungskog, god bonitet (9,3 m³sk) och hög volymtillväxt. Total virkesvolym ca 2.300 m³sk. Skogsbilväg med vändplan ansluter till marken. Jakträtt. Inga byggnader.
Skog
Såld

Skog och jakt i Herrljunga - 130 ha

Tillfälle för den som söker skogsmark och jakt i ostörd natur. Belägen i Källunga 1 mil öster om Herrljunga. Virkesvolymen är 12.600 m³, med stor andel mogen tall och ek av hög kvalité. Bra vägar och goda utvecklingsmöjligheter. 18 ha åker och betesmark. Maskinhall och verkstad.
Gård
Såld

Gårdsidyll i Molla - 3,5 ha

Välkommen till genuint trivsamma och alltigenom välskötta Klockaregården. Vackert bostadshus som har helrenoverats med stor noggrannhet och smak för färg, form och material. Ladugård/verksamhetslokal och gårdsverkstad i mycket bra skick. 3 ha betesmark och skog. Gården ligger 30 min från Borås.
Skog
Såld

Skog i Svenljunga - 62 ha

Skogsfastighet belägen norr om Svenljunga bjuds nu ut till försäljning. Skogen har ett virkesförråd om 6.679 m³sk, varav 3.258 m³sk utgörs av gallringsskog (G1) som är i en intensiv tillväxtfas och som kommer generera hög tillväxt under kommande år.
Gård
Såld

Gård i Svenljunga - 6 ha

Gård mellan Svenljunga och Sexdrega, vid Kolarp. Fastigheten är bebyggd med bostadshus från 1965 som har försetts med jordvärme och nytt tak. Ekonomibyggnader som ger goda möjligheter för djurhållning i mindre skala samt stora förrådsutrymmen. Marken omfattar b.la. ca 3,3 ha åker och betesmark
Gård
Såld

Gård i Häglared - 20 ha

Tillfälle att förvärva den lite större boendegården för att förverkliga sina drömmar om lantligt boende med goda möjligheter till djurhållning, 10 min från Borås. 14 ha bra åker- och betesmark och 5 ha skogsmark. Välhållet bostadshus med 6 rum och kök. Fiskerätt i Stora och Lilla Dalsjön.
Skog
Såld

Skog i Häglared - 204 ha

Tillfälle att förvärva större skogsfastighet med sällsynt välskött och välarronderad produktionsskog. Hög bonitet (9,6 m³sk/ha) och bra skogsbilvägar. Totalt virkesförråd 37.000 m³sk. Jakträtt. Fastigheten ligger mindre är 10 min från Borås centrum.
Gård
Såld

Gård i Länghem - 42 ha

Krokagården med sina två dammar ligger vackert i slutet av grusvägen som går genom det välskötta landskapet. När man kommer fram kan man få känslan av att tiden stått still. 5,5 ha åker och betesmark, 24 ha skog med 6.100 m³sk. Bonitet 8,5. Utarrenderad torvtäkt.
Skog
Såld

Skog i Örby - 31 ha

Fin skogsfastighet i Haratången med bra anslutningar till allmän väg. Trevlig och lättillgänglig skog i varierande åldrar. 45 % av arealen är ungskog. Jakten är fri för en ny ägare.
Gård
Såld

Gård i Örby - 2 ha

Trevlig gård i Haratången med välskötta byggnader och knappt 2 ha med åker- och betesmarker i anslutning till gården. Välhållet bostadshus med bl.a. nyrenoverade badrum och smidig uppvärmning med bergvärme. Gårdens marker ger möjlighet till egen odling och djurhållning.
Gård
Såld

Gård/tomt i Örby - 2,8 ha

Nu finns möjlighet för dig som vill skapa en egen gård i Haratången öster om Örby. Vackert läge och 2,8 ha med åkrar och hagmarker samt en ladugård. Förhandsbesked finns för nybyggnation av bostadshus med fint söderläge i skogsbrynet med utsikt mot gårdens öppna marker.
Gård
Såld

Gård i Dannike - 9 ha

Vackert belägen gård strax utanför Dannike med hus i bra skick. Öppna betesmarker blandas med vackra stenmurar, med naturskönt läge i direkt anslutning till byggnaderna. Egen damm finns med möjlighet till fiske och kräftor.
Gård
Såld

Torp med skog i Östra Frölunda - 9,3 ha

Unik chans att förvärva ett pedantskött torp med 9,3 ha mark på ostört läge mellan Östra Frölunda och Håcksvik. Lindsåsen motsvarar mångas dröm om en röd stuga med en vacker gårdsbild mitt i naturen. Här tillbringas sommaren på bästa sätt.
Gård
Såld

Gård i Kungsäter med egen strand vid Oklången - 65 ha

Välkommen till Ödsmåla! Vackert belägen gård med ca 500 m egen strand vid sjön Oklången, 65 ha. Byggnaderna ger en trevlig inramning av gårdscentra med vacker utsikt över sjön. Öppna markerna ligger omgärdat av vackra stenmurar, med naturskönt läge i direkt anslutning till byggnaderna.
Gård
Såld

Gård i Fristad - 2,4 ha

Vackert belägen gård strax utanför Fristad samhälle, 2,4 ha med skog, betesmark och egen damm.
Gård
Såld

Gård i Öxabäck - 24 ha

Lilla Bredhult ligger vackert och ostört med egen framfartsväg, 2 km från Öxabäck. Trevligt bostad/fritidshus, ladugård, 4 ha betesmark och 16 ha ungskog.
Fritid
Såld

Torp söder om Mårdaklev

Välkomna till Strömmen! Torpet med anor från början av 1800-talet är vackert beläget utmed Ätrans strand. Här har man en fantastisk utsikt över vattnet. Äldre och charmig interiör med plankgolv och vacker tapet. Torpet bjuder in till rekreation och återhämtning på en stillsam plats mitt i naturen.
Gård
Såld

Gullbergs gård i Kinna - 207 ha

Välkomna till Gullbergs gård strax utanför Kinna tätort. Gård med sällsynt välskött skog på 151 ha med hög värdetillväxt och totalt virkesförråd på 23.100 m³sk. 43 ha jordbruksmark, två bostadshus med tre-fyra lägenheter, ladugård, maskinhall och sågverk. Avstånd till Borås 30 km, Göteborg 70 km.
Skog
Såld

Skog i Skephult - 66 ha

Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Välskött skogsfastighet i ett skifte med stor andel gallringsskog. Total virkesvolym 6.300 m³sk varav 5.050 m³sk utgörs av gallringsskog, G1. 5 ha åker och betesmark. Bra vägar och gräns mot Sävsjön.
Skog
Såld

Skog i Eskilsby/Landvetter - 13 ha

Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med stor andel slutavverkningsbar skog. Totalt virkesförråd 2.477 m³sk. Jakträtten tillfaller köparen. Inga byggnader. Fastigheten har gräns mot Stora Issjön.
Skog
Såld

Skogsfastighet sydost om Alingsås - 136 ha

Mycket välarronderad skogsfastighet i ett skifte på 136 ha, i Lygnö 10 km sydost om Alingsås. Stor andel ungskog och gallringsskog med hög värdetillväxt. Virkesvolym på 16.050 m³sk och hög bonitet (10,0). Väl utbyggt bilvägnät. Jakträtten tillfaller köparen.
Skog
Såld

Skog i Karl Gustav - 30 ha

Skogsfastighet med skog i alla åldrar och med god tillväxt under planperioden. Skogen är välskött med fina föryngringar av både gran och sitka. Naturskönt läge med gräns mot Oklången och Öresjön. Fiskerätt i ett flertal sjöar och jakträtt som övergår till köparen 1/7-2021.
Skog
Såld

Skog i Horred - 21 ha

Skogsfastighet strax utanför Horred i ett skifte, 21 ha och virkesvolym på 3.950 m³sk.
Skog
Såld

Skog i Sätila - 22 ha

Virkesrik skogsfastighet med mycket bra tillgänglighet till bilväg. Belägen på östra sidan om Lygnern med bördig mark och en bonitet på 9,1 m³sk/ha och år. På fastigheten finns 2 st master som genererar en årlig intäkt om ca 20.000 kr. Jakträtten övergår till köparen den 1/7-21.
Gård
Såld

Gård i Kinnarumma - 12 ha

Välkommen till Chowebo, gård med gräns mot Lillån. 11 ha produktiv skogsmark med virkesförråd på ca 770 m³sk, mestadels gallringsskog. Byggnader är i stort renoveringsbehov.
Gård
Såld

Skogsgård vid sjön Ärtingen - 74 ha

Espenäs Gård har ett underbart läge där den ligger belägen på en udde vid sjön Ärtingen strax utanför Fristad. Gårdcentrat omgärdas vackert av åkrar och lövskog. Utsikten över sjön och omgivningarna är mycket vacker och rogivande. Skogen på gården är välskött och är inne i en stark tillväxtfas.
Åker
Såld

Åkermark i Molla - 17 ha

Tillfälle för dig som vill utöka din fastighet med välskött och aktivt brukad åkermark fördelat på två närliggande skiften. Total areal ca 17 ha med 14 ha åkermark, 2,5 ha produktiv skogsmark och 0,5 ha övrig mark.
Skog
Såld

Skog i Skene - 32 ha

Välskött skogsfastighet nära Hedgärdessjön norr om Skene. Skogen utgörs nästan helt av ungskog och gallringsskog på högproduktiv mark (bonitet 10,2). Virkesförråd på drygt 3900 m³sk, varav andelen gran är 94 %. Trevlig skog som nås enkelt via flera skogsvägar.
Skog
Såld

Skog i Fotskäl - 6,7 ha

Skogsskifte i Fotskäl med stor andel gallringsskog på produktiv mark med hög bonitet (9,8). Virkesförråd 1227 m³sk, varav 86 % utgörs av gran. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2021-06-30.
Gård
Såld

Gård i Kinnarumma - 7 ha

Välkommen till Rogsås. Högt belägen gård som söker ägare för gemensam nystart. Marken består av 2,5 ha skogsmark, 4 ha åker och betesmark. Äldre byggnader såsom bostadshus, ladugård, smedja och hönshus. Goda möjligheter för den som vill bygga nytt på landet och samtidigt ha närhet till staden.
Skog
Såld

Skog nära Kärradal - 21 ha

Fin möjlighet att förvärva en naturskön skogsfastighet i anslutning till Torpavägen. Attraktivt läge 11 km norr om Varberg och endast 2 km från havet (Kärra strand). Vackra lägen för enstaka bebyggelse, både i skogsbrynen mot de öppna markerna och höjdlägen i skogsmarken. Virkesförråd 3700 m³sk.
Mjölk
Såld

Mjölkgård i Svenljunga - 55 ha

Välarronderad och rationell gård i drift med mjölkproduktion, högt belägen med fantastisk utsikt öster om Svenljunga. Lösdriftsstall byggt 2012 med plats för 90 kor och ungdjur.
Hästgård
Såld

Hästgård i Hajom - 5,5 ha

Hästgård i Hajom, 5,5 ha, med 4 hästboxar och spolplats. Vackert belägen gård med ostört läge och betesmarkerna i direkt anslutning till gårdscentra.
Skog
Såld

Skog i Veddige - 8 ha

Produktivt och välskött skogsskifte med stor andel avverkningsbar skog och hög bonitet. Total virkesvolym 2.645 m³sk varav 2.050 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog. Jakträtt.
Skog
Såld

Skog i Töllsjö - 59 ha

Mårtensbacka är belägen mellan Töllsjö och Hedared och är väl samlad i ett sammanhängande skifte. Skogen är mycket trivsam med flertalet vattendrag och har en hög bonitet. Virkesförrådet uppgår idag till 8.500 m³sk, därav 4.200 m ³sk slutavverkningsbar skog. Jakten är fri from 2021-07-01,
Gård
Såld

Gårdsidyll i Alboga - 39 ha

Lantlig gårdsidyll med charmigt och välbevarat bostadshus, modern maskinhall/verkstad från 2006 med flera användningsområden, 23 ha jordbruksmark och 16 ha skog med totalt virkesförråd om 2.000 m³sk. Gården är naturskönt belägen med öppna landskap och stenmurar.
Skog
Såld

Skog i Öxabäck - 20 ha

Skogsfastighet mellan Sävsjön och Öxabäck. Virkesförråd på 2 616 m³sk med 76 % barrskog och 5 % ek. Bonitet om 6,7 m³sk per hektar. Med potential att förädla skogsmark till strandnära tomtmark . Årlig intäkt för mast mm ,13 500 kr.
Gård
Såld

Gård i Broddarp - 55 ha

Granabol är en komplett gård i ett skifte med tilltalande gårdscentrum och bostadshus som ligger omgivet av ett parkliknade landskap med stora gräsmattor och egen damm. 22 ha åker- och betesmark samt 30 ha skog med 5.100 m³sk med hög värdetillväxt. Bonitet 10,2.
Skog
Såld

Jord och skog i Hökerum - 63 ha

Jord/skogsfastighet med stor andel ungskog med hög värdetillväxt. Total virkesvolym ca 4.600 m³sk varav ca 3.100 m³sk utgörs av röjnings- och gallringsskog. Ca 16 ha åker- och betesmark.
Gård
Såld

Lida fårfarm i Hökerum - 45 ha

Välkommen till denna kompletta gård med välbevarat och renoverat bostadshus från 1780-talet, moderna stallar för fårproduktion, 22 ha skog och 23 ha åker- och betesmark med höga naturvärden. Gården ligger endast några minuter från motorväg med 40 min resväg till Jönköping och 60 min till Göteborg.
Gård
Såld

Gård i Östra Frölunda - 23 ha

Välkommen till Udden 1. Gården är belägen med utsikt över jordbruksmarken som sträcker sig ned mot Lillån. Gårdscentrum med bostadshus, ladugård och brygghus med inredd jaktstuga. Marken omfattar 14,3 ha skogsmark med ett virkesförråd på ca 3.100 m³sk och 4,8 ha inägomark samt 3,8 ha impediment.
Skog
Såld

Skog i Veddige - 20 ha

Skogsfastighet som är belägen mellan Veddige och Grimmared. Virkesförråd på ca 2.700 m³sk, varav 1.901 m³sk är skog i huggningsklass S2 och 5,5 ha utgörs av skog i huggningsklassen R2. Mitt på fastigheten finns Iglasjön, som är en vacker skogstjärn. Jakträtt som övergår till köparen 2021-07-01.
Avstyckad gård
Såld

Sjönära torpidyll i Hillared

Välkommen till Läggared. Sjönära torpidyll i Hillared vid Täxlesjön och Hösjön. Äldre torphus med kaminer och järnspis. Endast 100 m till brygga och badstrand.
Gård
Såld

Skogsgård i Ubbhult - 111 ha

Välkommen till Ubbhult ! Skogsfastighet med totalt 111 ha och 16.300 m³sk. Avstånd till Kungsbacka endast 18 km och till Hällingsjö 11 km. Gräns både vid Lilla Öresjön och Salsjön.
Gård
Såld

Välvårdad skogsgård med sjöläge i Hökerum - 50 ha

Missa inte denna fina skogsgård med 37 ha välskött, lättillgänglig skogsmark (virkesförråd 7.300 m³sk), ett vackert bostadshus, ekonomibyggnader, öppna marker och arrendeintäkter på 95.000 kr/år! Gården är beläget högt och vackert med härlig utsikt och gräns och vattenareal i sjön Mogden.
Skog
Såld

Skog i Grimsås - 41 ha

Tillfälle att förvärva en fin skogsfastighet med stor andel ungskog och gallringsskog strax norr om Grimsås. Virkesförråd 7.100 m³sk som till 95 % utgörs av gran och tall. Lättillgänglig fastighet med bra bilvägar och skotarvägar. Jakträtten är fri för en ny ägare.
Gård
Såld

Gård i Öxabäck - 7 ha

Svensgården ligger vackert och rofyllt omgiven av ett småskaligt och naturskönt odlingslandskap med små åkrar och hagmarker. Gården ligger öppet med härligt solläge mot söder och väster. En fin gård för dig som vill ha egen odling och/eller djurhållning.
Skog
Såld

Skog i Öxabäck - 33 ha

Välskött skogsfastighet med ett virkesförråd på ca 4500 m³sk. Hög andel ungskog och gallringsskog ger en hög värdetillväxt på skogen.Förhandsbesked finns för byggnation av fritidshus på utskiftet vid Öjasjön. Fastigheten säljs samtidigt med angränsande gården Tokhult 1:21 på 8 ha.
Gård
Såld

Gård i Målsryd - 10 ha

Välkommen till Kullabo, gård med lugnt och avskilt läge och egen framfartsväg, 15 min från Borås centrum. Gården omges av ängsmark med stenmurar och 9 ha skogsmark med övervägande ungskog. Avstånd till Borås, 12 km.
Gård
Såld

Skogsgård i Gunnarsjö - 62 ha

Linhult ligger naturskönt omgivet av ett småskaligt odlingslandskap och vacker lövskog. Till gården hör 4,5 ha åker/bete samt 56 ha skogsmark. Välarronderad fastighet samlad i ett skifte. Skogen domineras av välskött ungskog och gallringsskog med hög värdetillväxt, totalt virkesförråd 9250 m³sk.
Gård
Såld

Gård i Holsjunga - 43 ha

Välkommen till Målhult! Vackert belägen gård strax utanför Holsjunga, 43 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader bestående av ladugård, överbyggd jordkällare med verkstad och brygghus. Alla byggnader i gott skick och öppna markerna ligger naturskönt i direkt anslutning till gårdscentrum.
Skog
Såld

Skog i Strängsered - 17 ha

Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med jämn åldersfördelning och bra värdetillväxt. Totalt virkesförråd 1.935 m³sk. Jakträtten tillfaller köparen.
Gård
Såld

Gård i Väröbacka - 35 ha

En gård med bra läge och goda utvecklingsmöjligheter. Idag är det mjölkproduktion med nytt mjölkstall som är är lätt att bygga om till annan verksamhet om man inte fortsätter med mjölkkor. Hästar eller andra betande djur kan vara möjliga alternativ som fungera bra i stallar och på markerna.
Gård
Såld

Gård i Väröbacka - 21 ha

Centralt belägen gård med många möjligheter. Gårdens areal är 21 ha fördelat på 17 ha åker och betesmark samt 4 ha skog. Säljs samtidigt som en närliggande gård med bostadshus och brukningscentrum.
Gård
Såld

Gård i Strängsered - 19 ha

Tillfälle för dig som söker lantlig gårdsidyll med charmigt och välhållet bostadshus, ladugård, vagnbod och utedass. Gården ligger lugnt och avskilt men ändå med närhet till grannar. 15 ha skogsmark med totalt virkesförråd på ca 2.500 m³sk och 3 ha åker- och betesmark i anslutning till byggnaderna.
Gård
Såld

Gård i Ambjörnarp - 97 ha

Välkommen till Älvshult Lillagården 1. Här finner ni ett trevligt bostadshus beläget i en fin gårdsvy tillsammans med ladugården och garaget. 61,9 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på hela 14.031 m³sk, varav 10.286 m³sk är slutavverkningsmogen skog (S1 och S2).
Skog
Såld

Skog i Dannike - 16 ha

Nu finns möjlighet att förvärva skogsfastighet i Dannike, 16 ha, i ett sammanhängande skifte. Fastigheten har 14,7 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på 2.780 m³sk. Fastigheten har gräns vid Kamsjön.
Gård
Såld

Gård i Bogryd - 4 ha

Gård i Bogryd, 4 ha, vackert belägen vid Bogrydssjön, i direkt anslutning till samhället.
Skog
Såld

Skog och jakt i Hyssna - 107 ha

Välarronderad skogsfastighet i ett skifte, 5 mil öster om Göteborg, med vacker natur och bra bilvägar. Hög andel gallringsskog med god tillväxt. Fin jaktfastighet med god tillgång på vilt, jakten är inte utarrenderad.
Skog
Såld

Skog i Veddige - 28 ha

Mycket produktiv och välskött skogsfastighet med hög bonitet. Bra tillgänglighet med skogsbilväg genom fastigheten. Jakträtt och gräns i tre sjöar. Total virkesvolym 6.400 m³sk varav 610 m³sk utgörs av gallringsskog, G1 och 5.800 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog, S1 och S2.
Skog
Såld

Skog i Hemsjö - 38 ha

Skogsfastighet strax norr om Ingared väl samlad i ett skifte. Trivsam skog som domineras av äldre barrskog i södra delen och gallringsskog med gran/tall/björk i mellersta och norra delen. Virkesförråd ca 7300 m³sk. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2020-06-30.
Gård
Såld

Gård i Holsljunga - 81 ha

Skogsgård med 53,2 ha produktiv skogsmark och ett virkesförråd på ca 12.500 m³sk. Gårdscentrum är vackert beläget på en höjd med utsikt över marken. Byggnader av äldre standard men med möjlighet att renovera. Fastigheten är belägen i ett skifte vilket ger goda möjligheter för jakt och rekreation.
Skog
Såld

Skog i Horred - 24 ha

Nu finns möjlighet att förvärva två fastigheter om totalt ca 24 ha mark strax utanför Horred. Mycket bördig skogsmark med högproduktiv skog. Virkesförråd på 4.963 m³sk varav 3.684 m³sk utgörs av skog i huggningsklassen G1. Boniteten uppgår till hela 10,5 m³sk/ha och år.
Skog
Såld

Skogsfastighet i Bergstena - 61 ha

Lundagården ligger vackert och naturskönt med bra läge 7 km väster om Vårgårda och 20 km norr om Alingsås. Virkesrik fastighet väl samlad i ett skifte med ett bra utbyggt bilvägnät. Potential för nybyggnation med fina lägen i anslutning mot de öppna markerna på fastigheten.
Skog
Såld

Skog i Månstad - 16,6 ha

Välkomna till denna välskötta skogsfastighet i Slumsvik. Här finner ni 16,3 ha produktiv skog med ett virkesförråd på 2.674 m³sk, varav hela 2.258 m³sk utgörs av gallringsskog. På fastigheten finns en mysig stuga som lämpar sig för fritidsändamål. Med fiskerätt och över 300 meter strand mot Sämsjön.
Gård
Såld

Gård med sjöläge i Sätila - 1,3 ha

Gård med enastående vackert läge på en höjd med kvällssol och härlig sjöutsikt. Arkitektritad, lättskött enplansvilla i toppskick med altan mot sjösidan och stor gäststuga med flera möjligheter. Välskött tomt med vackra solitärträd, en anlagd damm och naturens skådespel utanför dörren.
Skog
Såld

Skog och öppen mark i Västra Kvarnaryd - 21 ha

Välarronderad tillväxtfastighet i två närliggande skiften mellan Burseryd och Smålandsstenar. Enligt skogsinventering från november 2019 är totalt virkesförråd 1.736 m³sk. med en bonitet på 7,1 m³sk /ha och år. Jakten är fri för en ny ägare. Inga byggnader.
Skog
Såld

Skog i Hajom - 37 ha

Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Produktiv skogsfastighet med stor andel yngre skog med hög värdetillväxt. God tillgänglighet.
Avstyckad gård
Såld

Möjligheternas gård i Götsered

Mycket välskött gård med helrenoverat bostadshus och ladugård som är ombyggd till affärslokal med lager, kontor, pentry m.m. Möjlighet till hästhållning. 9 km från Borås och 30 km från Alingsås.
Skog
Såld

Skog i Horred - 62 ha

Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Välskött naturskön skogsfastighet med stor andel gallringsskog med hög värdetillväxt. Lättillgänglig och väl arronderad med mycket goda jaktmöjligheter. Total virkesvolym 7.730 m³sk varav 5.870 m³sk utgörs av gallringsskog, G1.
Skog
Såld

Skog i Horred -66 ha

Produktiv och välskött skogsfastighet med stor andel avverkningsbar skog. Bra tillgänglighet och del i tre sjöar. Jakträtt. Total virkesvolym 16.337 m³sk varav 13.150 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog, S1 och S2.
Skog
Såld

Skogsgård i Mårdaklev - 193 ha

Skåpanäs Gård är belägen på bördiga marker utmed Ätran, strax söder om Mårdaklev. 164,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 23.449 m³sk och en bonitet på 8,9 m³sk/ha och år. Skogen har mycket hög värdetillväxt med en tillväxt av virkesförrådet på hela 5,5% per år.
Gård
Såld

Gård i Björketorp - 2,8 ha

Hulatorp Hagen ligger högt och vackert i ett öppet jordbrukslandskap med vidsträckt utsikt över Viskans dalgång. Bostadshus och djurstallar lämpliga för den som vill ha boende i kombination med djurhållning och odling. Marken består av åker och betesmark samt 1 ha skog.
Gård
Såld

Gård i Hyssna - 9 ha

Välkommen till Bäckedal en gård nära naturen med idylliskt läge. Här finner ni äldre bostadshus , ladugård och jordkällare. Markerna består av åker och betesmark samt skogsmark. Skogens virkesförråd är totalt 800 m³sk varav 410 m³sk är gallringsskog G1. Bonitet 10,4.
Gård
Såld

Gård nära Tranemo - 40 ha

Välkommen till Dalen - en drömgård för dig som vill kombinera ett exklusivt boende med naturupplevelser, jakt och fiske. Gården har ett härligt läge omgiven av sjöar och vacker natur. Här finns även möjlighet att kombinera boende med olika typer av event/aktiviteter, t.ex.spa, jakt och kräftfiske.
Skog
Såld

Skog i Redslared - 49 ha

Skogsfastighet i Öja, 13 km väster om Svenljunga. Västra delen är ett virkesrikt skogsskifte med bilväg in till skiftet. Östra delen utgörs till stor del av Furåsamossen omgiven av äldre tallskogar samt en del ungskog. Virkesförråd drygt 4500 m³sk.
Skog
Såld

Skog i Grönahög - 47 ha

Välskött produktiv skogsfastighet belägen mellan Köttkulla och Mulseryd, 20 km till Ulricehamn och 40 km till Jönköping. Bra skogsbilvägar. Total virkesvolym 7.150 m³sk varav 2.200 m³sk utgörs av gallringsskog, G1. Bebyggd med en timrad raststuga.
Skog
Såld

Skog i Torestorp - 35 ha

Tillfälle för dig som söker skogsfastighet att vårda i mycket naturskönt område med egen ö och 1.400 meter strand i Öjasjön. Total virkesvolym 6.000 m³sk. Fastigheten ligger i Strömmens fritidsområde mellan Torestorp och Öxabäck.
Gård
Såld

Högt belägen gård utanför Dalsjöfors - 2 ha

Högt belägen gård med fantastisk utsikt. Rymligt bostadshus, möjligheter till hästhållning/ bilverkstad i välbyggd ekonomibyggnad. Här finns även stor grusad yta för ridbana alternativt stor grusplan. 2 ha bete/åker ingår. Möjlighet att köpa grannfastighet med ca 5 ha mark.
Gård
Såld

Skog och jakt i Svenljunga - 92 ha

Välkommen till Håkansgården! Mycket virkesrik skogsgård i Svenljunga, 92 ha och 24.850 m³sk, med byggnader. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.
Skog
Såld

Skog- och fritidsfastighet i Tvärred - 27 ha

Välkomna till denna unika skogsfastighet med fantastiska möjligheter till ett aktivt natur och fritidsliv. Fastigheten är belägen i 2 skiften med ett virkesförråd på ca 2.285 m³sk, varav det ena skiftet utgörs av produktionsskog och det andra skiftet består av en del skogsmark samt en del mark...
Skog
Såld

Skog i Tvärred - 7,3 ha

Nu ges det möjlighet att förvärva en mindre skogsfastighet i Tvärred. Skogen är mycket välskött och det finns inga rekommenderade skötselåtgärder inom de närmsta 5 åren, vilket ger ett enkelt ägande. Hela 5,8 ha består av skog i huggningsklass G1 med en volym på 1.044 m³sk.
Skog
Såld

Skog i Förlanda - 30 ha

Skog och betesmark uppdelad i tre skiften med ett virkesförråd på 3.100 m³sk, hög andel S1 och S2 skog. Jakten är fri från 2020-07-01.
Skog
Såld

Skog vid Högsjön, Älvsered - 61 ha

Tillfälle att förvärva en välarronderad fastighet med vackert läge och lång strand mot Högsjön. Västra delen utgörs av ungskog och gallringsskog samt 5 arrendetomter med sjöläge. Östra delen utgörs av Ulvanstorpamossen omgiven av äldre tallskogar. Virkesförråd ca 5300 m³sk.
Gård
Såld

Gård i Sexdrega - 27 ha

Välkommen till Granhallatorp. Högt och vackert belägen gård med milsvid utsikt. Äldre bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. 27 ha mark, varav 18,5 ha skogsmark med ett virkesförråd på 2.354 m³sk samt 7,2 ha åker- och betesmark. Välkommen på visning av gården.
Gård
Såld

Gård i Källeryd - 66 ha

Sörgården ligger vackert i det öppna landskapet kring Källeryd, 14 km öster om Herrljunga. Till gården hör knappt 20 ha åker/bete samt 43 ha skogsmark. Virkesrik fastighet med hög andel äldre barrskog, totalt virkesförråd 11.400 m³sk.
Skog
Såld

Skog & jakt i Hillared 75 ha

Välkommen till Veka. Skogsfastighet med hög värdetillväxt, höga naturvärden, god arrondering och bra tillgänglighet. Fastigheten har 61,2 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på 8.550 m³sk. Jakträtten är fri från tillträdesdagen. På fastigheten finns ett frititdshus/jaktstuga i mycket bra skick.
Skog
Såld

Skogsfastighet i Hillared, 48 ha

Nu finns möjlighet att förvärva en skogsfastighet i Hillared, 48 ha, och virkesförråd på ca 6.700 m³sk, stor andel gallringsskog och god arrondering. Gräns mot Hösjön och Täxelsjön.
Skog
Såld

Skogsfastighet i Mårdaklev - 35 ha

Nu finns det tillfälle att förvärva fastigheten Grenhult 1:9. Lättillgänglig skogsfastighet med bra arrondering på 35 ha. Virkesförrådet uppgår till 2.500 m³sk. Mycket bra förutsättningar för jakt, då fastigheten ingår i Mårdaklevs norra jaktvårdsområde. Jakten efter älg bedrivs gemensamt inom..
Gård
Såld

Gård i Gendalen - 8 ha

Mindre gård med naturskönt läge längst in på Svalbackenvägen ca 3,5 mil norr om Alingsås. Härlig tomt med vackra vårdträd samt 3,2 ha åker/betesmark i anslutning till gården som ger möjlighet till djurhållning. 4,3 ha skogsmark med ca 1000 m³sk äldre barrskog. Äldre byggnader med renoveringsbehov.
Gård
Såld

Skogsgård i Ambjörnarp - 84 ha

Åsgärde är en vacker välskött gård som ligger högt och lugnt med närhet till Ämtasjön. Här finns utmärkta möjligheter till djurhållning, odling, jakt och fiske. Skogsmarken är mycket välarronderad och är belägen i ett skifte kring gården med ett virkesförråd på ca 8.300 m³sk. Välkommen på visning!
Gård
Såld

Gård med fint sjöläge vid Åsunden - 22 ha

Välkommen till Fiastaden (Åsundenlamm) med underbart strandläge vid Åsunden, bad och fiske. Här lever du rofyllt och vackert omsluten av ett historiskt, sagolikt kulturlandskap med bara 500 meter till golfbana och restaurang. Mycket bra byggnader där boningshuset genomgått omfattande renovering.
Skog
Såld

Skog i Kinnarumma -16 ha

Välskött skogsfastighet med hög tillväxt belägen 1,5 mil från Borås och 7 mil från Göteborg. Natursköna marker med ett par fina dammar och Häggån. Jakten är fri för en ny ägare, fiskerätt i Häggån. En ny förrådsbyggnad ligger vackert vid den ena dammen.
Skog
Såld

Skog i Månstad - 63 ha

Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Produktiv skogsfastighet med stor andel gallringsskog och ungskog med ovanligt hög värdetillväxt. Bonitet 8,9. Lättillgänglig och med väl utbyggt vägnät. Total virkesvolym 7.730 m³sk varav 5.870 m³sk utgörs av gallringsskog, G1.
Skog
Såld

Skog och jakt i Sjötofta - 84 ha

Skog & jakt i Sjötofta, 84 ha, med stor andel gallringsskog och hög värdetillväxt. Gräns vid Kroksjön.
Skog
Såld

Skog och jakt strax söder om Borås - 126 ha,

Skogsfastighet med hög värdetillväxt, höga naturvärden, god arrondering och bra tillgänglighet. Fastigheten har 105,4 ha produktiv skogsmark och virkesförråd på 16.300 m³sk. Jakträtten övergår till köparen.
Gård
Såld

Gård i Grovare, norr om Hökerum - 2,4 ha

Vackert belägen gård i en aktiv landsbygd med bostadshus och ladugård lämplig för den som vill ha boende eller fritidshus i kombination med djurhållning och odling. 2 ha åker o betesmark samt lövskog. Bostadshusets ursprungliga stil och form är väl bevarat.
Skog
Såld

Skog i Seglora - 24 ha

Skogsfastighet med bra arrondering i ett skifte som gränsar till sjön Hungern. Totalt 24 ha, varav 20 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 3.600 m³sk varav 1.200 m³sk gallringsskog, G1 och 2.200 m³sk slutavverknigsskog. Jakträtt med möjlighet till varierande jakt.
Avstyckad gård
Såld

Avstyckad gård i Ullasjö

Välkommen till ett charmigt boende med vackert och naturnära läge. Denna avstyckade gård ger möjligheter för dig som vill bosätta dig på landet med närhet till naturen och bekvämt cykelavstånd till Simmesjö. Bostadshuset rymmer kök, vardagsrum samt tre sovrum.
Gård
Såld

Gård i Seglora - 19 ha

Skog
Såld

Skog i Fristad - 34 ha

Virkesrik och välarronderad skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med hög andel granskog i slutavverkningsbar ålder. Total virkesvolym 8.300 m³sk varav 7.000 m³sk är slutavverkningsbar skog.

Skogsfastighet i Aplared - 26 ha

Skog i Grönahög - 67 ha

Gård i Boarp - 27 ha

Skogsgård i Svenljunga - 110 ha

Gård norr om Brämhult

Skog i Molla -24 ha

Gård i Gällstad - 19 ha

Skog i Fristad - 34 ha

Gård i Gendalen - 8 ha

Skogsfastighet i Mårdaklev - 35 ha

Gård i Öxnevalla - 18 ha

Skogsfastighet i Hillared, 48 ha

Avstyckad gård i Viared

Skog & jakt i Hillared 75 ha

Gård i Källeryd - 66 ha

Gård i Sexdrega - 27 ha

Skog nära Lassalyckan - 22 ha

Skog vid Högsjön, Älvsered - 61 ha

Skog i Förlanda - 30 ha

Skog i Tvärred - 7,3 ha

Skog nära Uddebo - 88,7 ha

Skog- och fritidsfastighet i Tvärred - 27 ha

Skog och jakt i Svenljunga - 92 ha

Skog & jakt i Sexdrega - 47 ha

Skog i Anneberg - 67 ha

Högt belägen gård utanför Dalsjöfors - 2 ha

Skog i Torestorp - 35 ha

Skog och tomt i Gunnarsjö - 13 ha

Skog i Grönahög - 47 ha

Skog i Mårdaklev - 107 ha

Skog i Redslared - 49 ha

Gård nära Tranemo - 40 ha

Gård i Hyssna - 9 ha

Skog i Hökerum -53 ha

Gård i Björketorp - 2,8 ha

Skogsgård i Mårdaklev - 193 ha

Äspereds mosse - 58 ha

Skog i Horred -66 ha

Skog i Rångedala - 40 ha

Skog i Horred - 62 ha

Möjligheternas gård i Götsered

Skog i Hajom - 37 ha

Skog och öppen mark i Västra Kvarnaryd - 21 ha

Gård i Fristad - 20 ha

Gård med sjöläge i Sätila - 1,3 ha

Skog i Månstad - 16,6 ha

Skog i Horred - 24 ha

Gård i Holsljunga - 81 ha

Skog i Hemsjö - 38 ha

Skog i Veddige - 28 ha

Skog och jakt i Hyssna - 107 ha

Gård i Bogryd - 4 ha

Skog i Dannike - 16 ha

Gård i Ambjörnarp - 97 ha

Gård i Strängsered - 19 ha

Gård i Väröbacka - 21 ha

Gård i Väröbacka - 35 ha

Skog i Strängsered - 17 ha

Gård i Holsjunga - 43 ha

Skogsgård i Gunnarsjö - 62 ha

Gård i Målsryd - 10 ha

Skog i Öxabäck - 33 ha

Gård i Öxabäck - 7 ha

Skog i Grimsås - 41 ha

Välvårdad skogsgård med sjöläge i Hökerum - 50 ha

Skogsgård i Ubbhult - 111 ha

Sjönära torpidyll i Hillared

Skog i Veddige - 20 ha

Gård i Östra Frölunda - 23 ha

Lida fårfarm i Hökerum - 45 ha

Jord och skog i Hökerum - 63 ha

Gård i Broddarp - 55 ha

Skog i Öxabäck - 20 ha

Gårdsidyll i Alboga - 39 ha

Skog i Veddige - 8 ha

Hästgård i Hajom - 5,5 ha

Mjölkgård i Svenljunga - 55 ha

Skog nära Kärradal - 21 ha

Gård i Kinnarumma - 7 ha

Skog i Fotskäl - 6,7 ha

Åkermark i Molla - 17 ha

Skogsgård vid sjön Ärtingen - 74 ha

Gård i Kinnarumma - 12 ha

Skog i Sätila - 22 ha

Skog i Horred - 21 ha

Skog i Karl Gustav - 30 ha

Skogsfastighet sydost om Alingsås - 136 ha

Skog i Eskilsby/Landvetter - 13 ha

Skog i Skephult - 66 ha

Gullbergs gård i Kinna - 207 ha

Torp söder om Mårdaklev

Gård i Fristad - 2,4 ha

Gård i Kungsäter med egen strand vid Oklången - 65 ha

Torp med skog i Östra Frölunda - 9,3 ha

Gård i Dannike - 9 ha

Gård/tomt i Örby - 2,8 ha

Gård i Örby - 2 ha

Skog i Örby - 31 ha

Gård i Länghem - 42 ha

Skog i Häglared - 204 ha

Gård i Häglared - 20 ha

Gård i Svenljunga - 6 ha

Skog i Svenljunga - 62 ha

Gårdsidyll i Molla - 3,5 ha

Skog och jakt i Herrljunga - 130 ha

Skog i Molla - 24 ha

Gård i Molla - 8 ha

Vackert belägen gård i Målsryd med sjöläge - 104 ha

Gård i Od - 26 ha

Större mjölkgård i Kalv

Gård i Murum - 11 ha

Skog i Murum - 18 ha

Gård i Hemsjö - 50 ha

Gård i Ästad - 3,8 ha

Slättagärde, Ästad - 138 ha

Olsagården - unik förläggaregård från början av 1700-talet

Skog öster om Kungsäter, 96 ha

Gård i Holsljunga - 2 ha

Skog i Gullered - 73 ha

Skogsfastighet med vackert läge i Öxabäck - 72 ha

Skog och jakt i Stråvalla - 34 ha

Gård med egen strand vid Östra Nedsjön - 6,6 ha

Gård i Ljungsarp - 192 ha

Stora Ormåsa - 7,5 ha

Gård med sjöläge i Viared - 11 ha

Gård i Aplared 16 ha

Skog i Västra Bodarne - 5 ha

Gård i Revesjö - 5,2 ha

Björksäter vid Öresjö, Fristad

Skogsfastighet i Ambjörnarp - 52,7 ha

Skog i Kungsäter - 80 ha

Skogsfastighet i Bollebygd - 174 ha

Skog nordöst om Kinna - 71 ha

Gård i Hyssna med strand vid Kroksjön - 5,7 ha

Skog i Västerlanda, Lilla Edet - 12 ha

Skogsfastighet i Ale - 178 ha

Skog nordöst om Kinna - 52 ha

Skog & jakt norr om Gråbo - 74 ha

Skogsfastighet i Gällstad - 272 ha

Gård i Töllsjö - 70 ha

Gård i Fritsla - 64 ha

Gård i Olsfors - 23 ha

Skog i Roasjö - 4,3 ha

Skog & jakt i Tämta - 32 ha

Gård i Töllsjö - 50 ha

Skog i Sätila -74 ha

Gård i Kalv - ca 49 ha

Vackert belägen gård i Hillared med gräns vid Ätran - 2 ha

Gård vid Västersjön, Viared - 15 ha

Skog i Härryda - 58 ha

Gård i Sjötofta - 8 ha

Gårdsidyll i Vänga - 2,6 ha

Skog i Torestorp - 38 ha

Gård i Bollebygd - 21 ha

Gård i Kode - 7 ha

Skogsfastigheter norr om Bredared - 279 ha

Gård i Äspered - 19 ha

Skogsfastighet nordöst om Ullared - 109 ha

Gård i Okome - 13 ha

Skog i Källunga - 8 ha

Skog i Hajom - 69 ha

Skog i Älekulla - 49 ha

Lövås, Ödenäs/Töllsjö - 4 ha

Skogsfastighet i Kalv - 21 ha

Skog i Horred - 23,6 ha

Skogs- och jaktfastighet sydöst om Kungsbacka - 50 ha

Skogsfastighet i Mårdaklev - 46,8 ha

Skogsfastighet i Veddige - 57 ha.

Skog i Töllsjö - 165 ha

Gård i Od - 23 ha

Skog i Töllsjö - 83 ha

Bokeliden i Sätila

Gård i Länghem - 18 ha

Gård i Fänneslunda - 1,1 ha

Skog i Drared, Dalsjöfors - 51 ha

Skog i Kalv - 57 ha

Skog i Rävlanda - 33 ha

Gård med bra byggnader, 4,2 ha, endast 10 km till Borås

Skog i Brämhult - 9,4 ha

Gård i Förlanda - 64 ha

Gård i Dalsjöfors - 9 ha

Skogsfastighet i Äspered - 18 ha

Gård i Mjöbäck - 34 ha

Skog i Fridhemsberg - 4 ha

Skog i Vänga - 59 ha

Skog & jakt väster om Vårgårda - 143 ha

Skog i Vänga - 24 ha

Skog i Okome - 22 ha

Skog i Nittorp - 6,2 ha

Gård i Älekulla - 46 ha

Skog i Sexdrega - 233 ha

Gård i Hyssna - 38 ha

Gård i Kalv - 5,5 ha

Frillesås prästgård - 40 ha

Skog i Töllsjö - 41 ha

Frillesås prästgård

Skogsfastighet i Tranemo - 42 ha

Industrimark och åker i Åskloster - 7 ha

Skog i Länghem - 257 ha

Gård i Äspered - 3,7 ha

Andersgården Ulricehamn - 143 ha

Skog vid Tolken, Äspered - 9 ha

Gård i Svenljunga - 74 ha

Gammalsjö Kvarn med 1,4 ha mark

Gård i Ambjörnarp - 49 ha

Gård i Öxabäck - 34 ha

Gård i Öxabäck - 12 ha

Skogsfastighet i Örby - 96 ha med hög värdetillväxt

Skogsfastighet i Alefjäll - 88 ha

Skog i Vänga - 48 ha

Gård i Vänga - 10 ha

Hästgård väster om Svenljunga - 11 ha

Gård i Rävlanda - 4 ha

Gård i Magra - 29 ha

Gård i Rävlanda - 8 ha

Skog & jakt i Töllsjö - 129 ha

Skog i Östra Frölunda - 44,5 ha

Skogsfastighet i Öxabäck - 39 ha

Gård i Bredared - 23 ha

Skog i Örby - 31 ha

Skog i Sexdrega - 5,2 ha

Gård i Fristad - 5,1 ha

Skog i Kalv - 36 ha

Gård i Molla, 11,7 ha

Gård mellan Dannike och Hillared - 5 ha

Gård i Öxnevalla - 4,5 ha

Gård i Fotskäl - 15,6 ha

Skog i Holsljunga - 27 ha

Gård norr om Hökerum - 7,2 ha

Skoghem, Bollebygd - 3,5 ha

Gård i Mjöbäck - 2,5 ha

Skog & jakt i Rävlanda - 30 ha

Gård i Dannike - 21 ha

Skog vid Valsjön, Risveden - 47 ha

Gård i Hökerum - 71 ha

Gård mellan Viared och Seglora - 5 ha.

Gård i Sexdrega - 3,1 ha

Gård i Horred - 126 ha

Skog vid Rammsjön, Sätila - 13 ha

Gård i Kalv - 8,8 ha

Gård i Holsljunga - 31 ha

Gård i Komskälet - 12 ha

Skogsgård i Mjöbäck - 49 ha

Gård i Töllsjö - 4 ha

Hästgård i Torstorp, Grimeton - 6,9 ha

Gård i Tämta - 11 ha

Hästgård i Ljungsarp - Passarp 2 ha

Gård med fint sjöläge vid Åsunden - 22 ha

Skog och jakt strax söder om Borås - 126 ha,

Gård i Seglora - 19 ha

Skog i Kinnarumma -16 ha

Skog i Seglora - 24 ha

Avstyckad gård i Ullasjö

Gård i Grovare, norr om Hökerum - 2,4 ha

Skog i Månstad - 63 ha

Skog i Skene - 32 ha

Gård i Öxabäck - 24 ha