Om företaget

Om företaget

Skogsbyrån Sjuhärad AB är ett fristående företag som grundades 1995. Vi är 7 anställda som alla är registrerade fastighetsmäklare och anslutna till Mäklarsamfundet.

Jordnära specialister

Vi är passionerade och genuint intresserade av det vi gör. Vi är lantbrukare, skogsmästare och vanliga människor, uppvuxna på landet. Det är lätt att möta, samverka och prata med oss. Vi gillar helt enkelt människor, djur och natur. Vi är alla registrerade fastighetsmäklare och anslutna till Mäklarsamfundet. Vi arbetar i team sammansatta ut från dina behov. Förutom mäklare har vi även kompetenser som civilekonom, skogsmästare, lantmästare, ekonom, naturvetare och jurist.

Vår kompetens ger växtkraft

Vi arbetar med gårdar och skogsfastigheter där vi förmedlar omkring 80 fastigheter varje år. Därtill utför vi även ett 100-tal värderingar. Totalt har vi genom åren förmedlat ca 1500 gårdar och skogsfastigheter. Dessutom hjälper vi ett stort antal jord- och skogsbrukare som äger en gård eller skogsfastighet med upprättande av deklarationer och bokslut. Årligen gör vi också ett stort antal fastighetsvärderingar, skatteutredningar, generationsskiften, EU-stödsansökningar m.m.

Fristående företag

Skogsbyrån Sjuhärad AB är ett helt fristående företag som ägs och drivs av samtliga anställda. Vår affärsidé är att genom vår samlade kunskap erbjuda förmedlings- och rådgivningstjänster av hög kvalitet till gårds- och skogsägarna i våra bygder. Nyckelorden för oss i vår verksamhet är jordnära, livskvalitet och växtkraft.

Kontakta oss

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!