Skogsbyran
Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling

Att fatta beslutet att sälja sin gård är för många ett mycket stort och svårt beslut. Kanske har beslutet mognat fram under många år eller av olika anledningar kommit hastigt.

Ofta är det många frågor som dyker upp, t.ex. värdet på fastigheten, lämplig försäljningstidpunkt, hantering av arrenden och nyttjanderätter, ev. lantmäteriåtgärder, deklaration- och skattefrågor m.m.

Skogsbyråns mäklare har gedigen erfarenhet och utbildning inom jord/skog och ekonomi vilket är en stor trygghet för dig som säljare. De flesta av oss äger egna gårdar och är väl bekanta med frågor kring gårdsägande. Samtliga våra mäklare arbetar även med deklarationer, skatterådgivning, generationsskiften, lantmäterifrågor m.m. vilket är en stor tillgång vid planeringen av din försäljning av hela eller delar av fastigheten.

Oavsett om det är en avstyckad gård med lite mark och ett boende, hästgård, skogsfastighet, traditionell gård med alla delar eller en större egendom arbetar vi på Skogsbyrån Sjuhärad med stort engagemang för att alla inblandade parter ska vara riktigt nöjda efter avslutad affär. Med 25 års erfarenhet av gårdsförmedling i Sjuhärad och som stor aktör på marknaden har vi erfarenheterna och kontaktnätet som kan vara avgörande för att ditt mål med försäljningen uppnås.