Fagerholmsvägen

Tomtmark i Viskafors - 2.2 ha

För den som vill skapa sin egen gård eller för den som ser möjligheterna och vill bygga, positivt förhandsbesked finns till 2025-01-12. Marken är tidigare åker och betesmark som är på väg att bli skogsmark. En större bäck rinner genom marken och ger möjlighet till att skapa någon form av vattenspegel/damm. Till Borås är det 14 km och till Kinna är det 19 km.

 • Ekonomi
  Pris
  1 500 000 kr (Utgångspris)

  Taxeringsår
  2024
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  220 000 kr
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 350 000 kr
 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  BORÅS RYDBOHOLM GA:3

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM - SE BESKRIVNING

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya en väg för utfart från bostad samt för jord- och skogsbruksändamål inom ett fyra meters brett område, X - Väg

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

 • Allmänt

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse. Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl med motsvarande information och uppgifter. Kontrollera gärna med fastighetsmäklaren att budet är mottaget. 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul). 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar och skogsbruksmark.
  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen. 5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev. 9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com. 10. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Boka visning

Fakta

Pris
1 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS KINNARUMMA-FAGERHULT 7:1
Adress
Fagerholmsvägen, Viskafors - Kinnarumma
Ort
Viskafors
Areal
21762 m2

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!