Näsboholm 1:85

Vackert detaljplanerat markområde - 12 ha

Sjönära detaljplanerat tomtmarksområde i vackra Näsboholm strax utanför Ulricehamn finns nu till salu. Total areal är 21 ha varav 9 ha vatten. Här finns en möjlighet till att bygga upp till 30 nya bostäder samt ett reningsverk som kan tillgodose nybebyggelsen samt i framtiden även befintlig bebyggelse i området.

 • Ekonomi
  Pris
  7 000 000 kr (Pris)
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Arealen är enligt fastighetsregistret är totalt på 21,5 ha, varav 12,1 ha land och 9,45 ha vatten. Landarealen fördelar sig enligt taxeringen på 10 ha betesmark, 1 ha skogsmark och 1 ha skogsimpediment.

  Planerad bebyggelse

  Fastigheten ingår i detaljplanen Marbäck Näsboholm 1:1 mfl 2012-09-24. Genomförande tiden för planen är 15 år. Enligt planen kan totalt omkring 30 tomter bebyggas samt ett reningsverk som försörjer de planerade bostäderna samt i framtiden även de idag befintliga bostäderna. Se vidare i bifogad detaljplan m.m.

  Bryggor - arrende

  För bryggorna som är belägna vid badplatserna på fastigheten betalar Näsboholms Stugägarförening idag ett arrende på 15.000 kr / år. Gällande avtal sträcker sig till 14 mars 2024. Därefter finns möjlighet till omförhandling gällande arrendeavtalet.

  Strandskydd

  Näsboholm ligger längs Åsundens östra strand. För Åsunden gäller idag 300 meters strandskydd dock inom gällande detaljplan för Näsboholm gäller inte strandskyddet.

  Taxeringsvärde

  Totalt 304.000 kr fördelat på skogsmark 107.000 kr, betesmark 194.000 kr och skogsimpediment 3.000 kr. Taxeringsår 2023.

  Skola och samhällsservice m.m

  Näsboholm ligger strax utanför Marbäck, med bra pendlingsmöjligheter både till Ulricehamn, Borås och Jönköping. Den gamla banvallen är belägen mitt i området och inbjuder till smidig pendling även via cykel in till Ulricehamn.

  Att bo i detta sjönära läge ger goda möjligheter till många fina bad-, båt och fiskeupplevelser! Skogen runt området är lugn och rogivande och inbjuder fina promenadstråk och naturupplevelser.

  I Marbäck (ca 3 km ) finns idag förskola samt årskurs F-6. I Ulricehamn (ca 8 km) finns all tänkbar service och med ett brett utbud av förskolor, skolor, mataffärer, vårdcentraler, tandvård och shopping. Här finns också möjlighet till ett aktivt friluftsliv vid Lassalyckan , golfbanan och skidbacken.

  Området ligger också i närheten av samhället Gällstad som erbjuder vardaglig service med skola, barnomsorg och livsmedelsaffär. I Gällstad finns även ett trevligt shoppingutbud av lokala butiker som bland annat Åhman & Nielsen, Lager 157, Logofactory och Sport outlet.

  Vägbeskrivning

  Från Ulricehamn kör väg 157 mot Tranemo och sväng av andra avfarten mot Marbäck, ta där efter vänster vid skylten Näsboholm. Följ vägen i ca 3 km, när du sedan har en ladugård på höger sida med ett lösdriftstall sväng höger ner över banvallen så är du nere på området.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Transformatorstation

  Planer och bestämmelser

  Näsboholm 1:1, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19560114)

  Planer och bestämmelser

  Näsboholm 1:1 M Fl, Detaljplan (Beslutsdatum: 20121122, Registreringsdatum: 20130204)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Transformatorstation

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Gemensamhetsanläggning

  ULRICEHAMN NÄSBOHOLM GA:4

  Gemensamhetsanläggning

  ULRICEHAMN NÄSBOHOLM GA:3

  Rättigheter last

  Officialservitut: För anläggningen upplåts det utrymme som befinltiga vägar upptar på berörda fastigheter. Därtill upplåts utrymme som krävs för utförandet av anläggningen, enligt sakkunnigutredning, aktbilaga UT2, samt förrättningskartor, aktbilaga KA1-KA6. - Utrymme

  Rättigheter last

  Officialservitut: För anläggningen upplåts det utrymme som områdena för "allmän plats bad" upptar på berörda fastigheter. - Utrymme

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut TRANSFORMATORSTATION

  Rättigheter last

  Servitut gällande utfartsväg. Belastar Näsboholm 1:85, till förmån för Näsboholm 1:24

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail: cecilia@skogsbyran.com.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
7 000 000 kr (Pris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN NÄSBOHOLM 1:85
Adress
Näsboholm 1:85, Näsboholm
Areal
12.1 ha

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!