Skogstomt/gård i Torstorp, Grimeton - 3,1 ha

Nu finns möjlighet skapa en helt ny gård i Torstorp, 15 km öster om Varberg. Nytt förhandsbesked för bostadshus och mindre stall. Från tomtplatsen kan man få en fin utsikt mot väster över ett vackert jordbrukslandskap.

 • Ekonomi
  Pris
  1 450 000 kr (Utgångspris)
 • Fastighetsuppgifter

  Förhandsbesked bostadshus

  Förhandsbesked finns för nybyggnation av enbostadshus och ett litet stall, se bifogat beslut och karta. Beslutet gäller till 2023-10-21. Framfartsväg får anläggas från landsvägen upp till tomtplatsen i den västra remsan av fastigheten enligt tillstånd från trafikverket. Anslutning till kommunalt VA som ligger längs landsvägen kan göras. El- och fiberkabel finns längs landsvägen och kan också anslutas till tomten.

  Tomtplats

  Tomtplatsen ligger på en mindre platå i den västra delen. Från tomtplatsen kan man få en fin utsikt mot väster över ett vackert jordbrukslandskap och kvällssol. För detta krävs en del avverkning av lövskogen ner mot åkermarken.​

  Arealer

  Totalt 3,1 ha enligt lantmäteriets register. Utgörs av ca 2,9 ha skogsmark samt ca 0,2 ha öppen mark.

  Skogsmark

  Utgörs av 2,9 ha skogsmark som till stor del domineras av lövskog, främst i den södra delen. I den norra delen mer blandskog med björk, ek, tall och enstaka bok.

  Öppen mark

  I anslutning till tomtplatsen ligger ett mindre område på ca 0,2 ha med ängsmark. Marken står för närvarande oanvänd.

  Jakt

  Jakträtten är inte utarrenderad.

  Forn- och kulturlämningar

  Vid södra gränsen på fastigheten finns en gammal färdväg som delvis kantas av stenmurar. Inga registrerade fornlämningar finns på fastigheten.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är nyligen avstyckad. Det finns därför inget nytt beslutat taxeringsvärde.

  Inteckningar och pantbrev

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Närområde

  Förskola och skola F-9 finns i Rolfstorp. Vårdcentral och övrig samhällsservice i Varberg. I närområdet finns ett stort antal hästgårdar och ridhus. Närhet till golfbana.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail david@skogsbyran.com.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  5. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  6. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  7. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  8. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
1 450 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Varberg Grimetons-Torstorp 6:75
Areal
3.1 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!