Skogsbyran
mäklare Bollebygd gårdar skogsfastigheter

Fastighetsmäklare Bollebygd - gårdar & skogsfastigheter

Vill du köpa eller sälja en gård eller skogsfastighet i Bollebygd har du kommit rätt! Vi på Skogsbyrån Sjuhärad är en lokal mäklarbyrå som är helt specialiserade på gårdar och skogsfastigheter.

Våra mäklare har lång erfarenhet av försäljning av gårdar och genom vår egna prisstatistik för skogsmark så har vi även bra koll på marknadspriserna för skogsfastigheter i Sjuhäradsbygden. Du kan anlita oss för att värdera och få ett uppskattat pris på din gård. Vår expertis är en stor trygghet både för dig som vill köpa och dig som vill sälja en gård eller skogsfastighet i Bollebygd. 

I Bollebygd finns ett stort antal gårdar och skogsfastigheter. De är av varierande storlek och utgörs till större delen av skog. I kommunen finns även ett stort antal hästgårdar. En av kommunens tillgångar är den rika och varierade naturen. Sjöarna, dalgångarna med åar och odlingsmarker, barrskogarna i det småkuperade landskapet, myrarna och spåren av äldre odlingsmarker ger Bollebygds kommun sin karaktär. Gårdarna och skogsfastigheterna är betydelsefulla ur ett ekonomiskt perspektiv, men erbjuder också naturupplevelser och möjligheter till rekreation, jakt m.m.

Skogsbyrån Sjuhärad är ett lokalt företag med 7 anställda som arbetar med fastighetsförmedling och rådgivning till gårds- och skogsägare i Bollebygd. Som gårdsmäklare arbetar vi med förmedling av hästgårdar, skogsgårdar, driftgårdar, mindre gårdar för boende, skogsfastigheter och större egendomar.

Skogsbyråns mäklare äger egna gårdar och är därför väl bekanta med frågor kring gårdsägande. Våra mäklare arbetar även med deklarationer, skatterådgivning, generationsskiften, lantmäterifrågor m.m. vilket är en stor tillgång för dig som vill köpa eller sälja en gård eller skogsfastighet.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att köpa eller sälja en gård eller skogsfastighet i Bollebygd.

Gård
Såld

Gård med egen strand vid Östra Nedsjön - 6,6 ha

Fantastiskt läge med egen badstrand, gård med skogsvolym på 725 m³sk och ca 2 ha åker/betesmark, lämplig för djurhållning och odlingar i mindre skala.
Skog
Såld

Skogsfastighet i Bollebygd - 174 ha

Virkesrik skogsfastighet i Bollebygd - 174 ha och ca 28.000 m³sk. Bra tillgänglighet och med strand vid Abborrsjön och Gesebolssjön.
Gård
Såld

Gård i Hyssna med strand vid Kroksjön - 5,7 ha

Gård i Hyssna med hög standard på bostadshuset och strand vid Kroksjön - 5,7 ha. Möjlighet till djurhållning .
Gård
Såld

Gård i Töllsjö 70 ha

En vacker välskött gård som har det lilla extra, charmigt hus, bakstuga redo för egen caféverksamhet, välskött ladugård och en egen vattendriven såg. Därtill välarronderad skogsmark som är belägen i ett skifte kring gården med ett virkesförråd på ca 8.000 m³sk. Bra pendlingsmöjligheter.
Gård
Såld

Gård i Olsfors - 23 ha

Erikstorp, gård strax utanför Olsfors, med vackert läge och bra standard på byggnader och möjligheter till djurhållning och skogsbruk.
Gård
Såld

Gård i Töllsjö - 50 ha

Skogsård med hög andel avverkningsmogen skog. Äldre bostadshus och ladugård som ligger högt och omges av kulturmark med stenmurar och lövskog. 2 ha jordbruksmark och 36 ha skogsmark med ett virkesförråd på 8.300 m³sk. Strandlinje i Nordån och Galtasjö. Avstånd till Borås 20 km och Alingsås 27 km
Gård
Såld

Gård i Bollebygd - 21 ha

Välkommen till denna gård som är vackert belägen omgärdad av betesmark och skogsmark. Här finns stora möjligheter för dig som är intresserad av skog, djur och att leva på landet. Bostadshus och ladugård har till större delen behållit sitt ursprung, men har underhållsbehov.
Gård
Såld

Lövås, Ödenäs/Töllsjö - 4 ha

Lövås ligger vackert och rofyllt öster om Olofsered vid gränsen mot Töllsjö. Gården omfattar ett mindre bostadshus med enkel standard, ladugård samt 3 ha skog och lite öppen mark.
Skog
Såld

Skog i Töllsjö - 41 ha

Välskött skogsfastighet i ett skifte norr om Töllsjö med vackert läge på Nabbasjöns västsida. Stor andel gallringsskog med god tillväxt. Jakträtten är tillgänglig från 1/7 2019.
Gård
Såld

Skoghem, Bollebygd - 3,5 ha

Skoghem ligger enskilt och omgärdat av vackra hagmarker. Bra läge ca 4 km från Bollebygd och 43 km från Göteborg. Byggnaderna är i dåligt skick. Gårdens skogsmark har ett virkesförråd på ca 700 m³sk.
Gård
Såld

Gård i Töllsjö - 4 ha

Välkommen till denna gård med fina utvecklingsmöjligheter. Bostadshus och ladugård ligger högt och omges av åker och betesmark med stenmurar och lövträd. Skogsmarken är lämplig att ställa om till betesmark. Gården ligger intill Sörån mellan Töllsjö och Bollebygd.
Emil Ros
Emil Ros
Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare

Stig Bertilsson
Stig Bertilsson
Ek. rådgivare

Helena Rowell
Helena Rowell
Reg. fastighetsmäklare / jurist

Robert Persson
Robert Persson
Reg. fastighetsmäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson
Reg. fastighetsmäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring
Reg. fastighetsmäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman
Reg. fastighetsmäklare

David Lindberg
David Lindberg
Reg. fastighetsmäklare