Skogsbyran
mäklare Falköping gårdar skogsfastigheter

Fastighetsmäklare Falköping - gårdar & skogsfastigheter

Vill du köpa eller sälja en gård eller skogsfastighet i Falköping har du kommit rätt, vi på Skogsbyrån Sjuhärad är mäklare specialiserade på gårdar och skogsfastigheter.

Våra mäklare har lång erfarenhet av försäljning av gårdar och genom vår egna prisstatistik för skogsmark så har vi även bra koll på marknadspriserna för skogsfastigheter i Sjuhäradsbygden med omnejd. Du kan anlita oss för att värdera och få ett uppskattat pris på din gård. Vår expertis är en stor trygghet både för dig som vill köpa och dig som vill sälja en gård eller skogsfastighet.

I Falköping finns ett stort antal gårdar och skogsfastigheter. De är mycket varierande i areal och domineras av gårdar med inriktning på mjölk- och köttproduktion. På flera ställen finns även större hästgårdar och hästanläggningar. En av kommunens tillgångar är den rika och varierade naturen. På Falbygden finns Sveriges äldsta odlingslandskap. Kulturlandskapets långa kontinuitet med kreatursskötsel har tillsammans med den kalkrika jordmånen skapat förutsättningar för ett mycket rikt växt- och djurliv. Odlingslandskapet med de många fornlämningarna utgör även en viktig del av Falbygdens kulturarv. Det vackra landskapet har ett mycket stort värde för kommunens invånare och är en av kommunens absolut största attraktionskrafter. Gårdarna och skogsfastigheterna är betydelsefulla ur ett ekonomiskt perspektiv, men erbjuder också naturupplevelser och möjligheter till rekreation, jakt m.m.

Skogsbyrån Sjuhärad är ett lokalt företag med 7 anställda som arbetar med fastighetsförmedling och rådgivning till gårds- och skogsägare i Falköping. Som gårdsmäklare arbetar vi med förmedling av hästgårdar, skogsgårdar, mindre gårdar för boende, skogsfastigheter och större egendomar.

Skogsbyråns mäklare äger egna gårdar och är därför väl bekanta med frågor kring gårdsägande. Våra mäklare arbetar även med deklarationer, skatterådgivning, generationsskiften, lantmäterifrågor m.m. vilket är en stor tillgång för dig som vill köpa eller sälja en gård eller skogsfastighet.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att köpa eller sälja en gård eller skogsfastighet i Falköping.

Emil Ros
Emil Ros
Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare

Stig Bertilsson
Stig Bertilsson
Ek. rådgivare

Helena Rowell
Helena Rowell
Reg. fastighetsmäklare / jurist

Robert Persson
Robert Persson
Reg. fastighetsmäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson
Reg. fastighetsmäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring
Reg. fastighetsmäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman
Reg. fastighetsmäklare

David Lindberg
David Lindberg
Reg. fastighetsmäklare