Skogsbyran
mäklare Gislaved gårdar skogsfastigheter

Fastighetsmäklare Gislaved - gårdar & skogsfastigheter

Vill du köpa eller sälja en gård eller skogsfastighet i Gislaved har du kommit rätt, vi på Skogsbyrån Sjuhärad är mäklare specialiserade på gårdar och skogsfastigheter.
Lantbruk
Såld

Skog i Bosebo socken i Gislaveds kommun -23 ha

Välarronderad och virkesrik fastighet i ett samlat skifte med hög andel barrskog. Enl skoginventering från dec 2018 uppgår virkesförrådet till 4359 m³sk. med en bonitet på 6,3 m³sk /ha och år. Jakten är fri för köpare. Förutom jordkällaren, är samtliga byggnader rivna, inga byggnader.
Emil Ros
Emil Ros
Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare

Stig Bertilsson
Stig Bertilsson
Ek. rådgivare

Helena Rowell
Helena Rowell
Reg. fastighetsmäklare / jurist

Robert Persson
Robert Persson
Reg. fastighetsmäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson
Reg. fastighetsmäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring
Reg. fastighetsmäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman
Reg. fastighetsmäklare

David Lindberg
David Lindberg
Reg. fastighetsmäklare