Skogsbyran
mäklare Vårgårda gårdar skogsfastigheter

Fastighetsmäklare Vårgårda - gårdar & skogsfastigheter

Vill du köpa eller sälja en gård eller skogsfastighet i Vårgårda har du kommit rätt, vi på Skogsbyrån Sjuhärad är mäklare specialiserade på gårdar och skogsfastigheter.

Våra mäklare har lång erfarenhet av försäljning av gårdar och genom vår egna prisstatistik för skogsmark så har vi även bra koll på marknadspriserna för skogsfastigheter i Sjuhäradsbygden med omnejd. Du kan anlita oss för att värdera och få ett uppskattat pris på din gård. Vår expertis är en stor trygghet både för dig som vill köpa och dig som vill sälja en gård eller skogsfastighet.

I Vårgårda är finns ett stort antal gårdar och skogsfastigheter. De är ofta lite mindre och utgörs till större delen av skog. En av kommunens tillgångar är den rika och varierade naturen. Den tredjedel av kommunens yta som ligger norr om Västra stambanan är sammansatt av åkerbygd, häll­marker, mindre skogsområden och vidsträckta myrar. I Säveåns dalgång, där E20 och västra stambanan går fram, är landskapet mjukt och lätt kuperat. Framförallt i väster är ån nedskuren djupt i sedimenten. Många biflöden bildar djupa raviner. Kommunens mellersta och östra delar är gammal kul­turbygd med ett småskaligt odlingslandskap. Området är rikt på betesmark, hagar och lövskogar. Den södra delen ligger i kantzonen mot sydsvenska höglandet och är ett kuperat sprickdalslandskap, huvudsak­ligen skogsbevuxet. Bebyggelse och odlingsmark är i stor utsträckning samlad till dalbottnarna men små skogsgårdar förekommer också. Gårdarna och skogsfastigheterna är betydelsefulla ur ett ekonomiskt perspektiv, men erbjuder också naturupplevelser och möjligheter till rekreation, jakt m.m.

Skogsbyrån Sjuhärad är ett lokalt företag med 7 anställda som arbetar med fastighetsförmedling och rådgivning till gårds- och skogsägare i Vårgårda. Som gårdsmäklare arbetar vi med förmedling av hästgårdar, skogsgårdar, mindre gårdar för boende, skogsfastigheter och större egendomar. 

Skogsbyråns mäklare äger egna gårdar och är därför väl bekanta med frågor kring gårdsägande. Våra mäklare arbetar även med deklarationer, skatterådgivning, generationsskiften, lantmäterifrågor m.m. vilket är en stor tillgång för dig som vill köpa eller sälja en gård eller skogsfastighet.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att köpa eller sälja en gård eller skogsfastighet i Vårgårda.

Emil Ros
Emil Ros
Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare

Stig Bertilsson
Stig Bertilsson
Ek. rådgivare

Helena Rowell
Helena Rowell
Reg. fastighetsmäklare / jurist

Robert Persson
Robert Persson
Reg. fastighetsmäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson
Reg. fastighetsmäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring
Reg. fastighetsmäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman
Reg. fastighetsmäklare

David Lindberg
David Lindberg
Reg. fastighetsmäklare