Kila Västergården 1

Kila gård i Berghem - 37 ha

Gården är väl underhållen och har en lång och god historik som grisgård i Sverige. Idag är produktionen i full drift med delintegrerad produktion där samarbete sker med en närbelägen slaktgrisproducent. Produktionen är baserad på (280 suggplatser) och slaktgrisar (1440 platser). Nuvarande ägare fokuserar helt på djuren och köper foderråvaran. Avtal finns med närliggande gårdar för spridning av den eftertraktade stallgödseln. Detta upplägg med en välstrukturerad produktion gör att lönsamheten är ovanligt bra. Arealuppgifter Totalt 37 ha, varav 7 produktiv skogsmark, 26,5 ha åker och 4 ha övrig mark. Bostadshus uppfört 1922 som en vinkelbyggnad i 2-plan med källare under del av huset. 7 rum och kök, boyta 252 m². Huset är renoverat i omgångar och mycket är renoverat det senaste 10 åren. Uppvärmning med jordvärme och vattenburet värmesystem samt eldstäder. Fiber installerat. Grisstallarna är uppdelad på 5 olika väl sektionerade högpresterande byggnader med övervakningslarm. Ny solcellsanläggning.

 • Ekonomi
  Pris
  18 000 000 kr (Utgångspris)

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Vatten/avlopp
  1 500 kr
  Sophämtning
  2 200 kr
  Sotning
  1 000 kr

  Fastighetsavgift

  8 500 kr
  Totalt
  13 200 kr

  Taxeringsår
  2024
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde byggnad
  7 539 000 kr
  Taxeringsvärde totalt
  10 789 000 kr
  Pantbrev
  4st inteckningar på totalt 11 716 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus uppfört 1922 som en vinkelbyggnad i 2 plan med källare under del av huset. Stomme av trä, grund av huggen sten, liggande träytterpanel och tak med betongpannor. Tvåglasfönster. 7 rum och kök, boyta 252 m² och biyta 64 m² enligt taxeringen. Huset är renoverat i omgångar där en hel del förbättringar är utförda senaste 10 åren.

  Uppvärmning med jordvärme och vattenburet värmesystem samt eldstäder. Borrad vattenbrunn. Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration. Fiber installerat.

  Bottenvåning Huvudentré/hall. Vardagsrum med kakelugn och utgång till uteplats. Finrum med kakelugn. Kontor. Nytt kök med platsbyggd inredning, ekbänkskivor, gasolspis, kyl/frys, diskmaskin och braskamin. Groventré/farstu med klinkersgolv och nedgång till källare. Toalett med WC och handfat. Trägolv i hela bottenvåningen. Uteplats, delvis under tak.

  Övervåning Hall med garderober. Tre sovrum med flera garderober i varje rum samt även kakelugn i ena sovrummet. Kaklat badrum, klinkersgolv med golvvärme, WC, handfat, badkar och dusch. Tätskikt ej GVK. Balkong.

  Källare Både utvändig och invändig entré. Matkällare. Tvättstuga/förråd med tvättmaskin. Värmepump Nibe med tillhörande varmvattenberedare 500 liter.

  Garage

  Uppfört i trä med betonggolv, blockgrund och tak med betongpannor. Innefattar carport för 2 personbilar samt en förrådsdel.

  Grisstall 1

  Grisstall uppfört år 2000, byggyta ca 1900 m². Väggar med isolerade betongelement samt fasadplåt upptill på kortsidorna, betonggolv och plåttak. Fyra avdelningar för slaktgrisar med inredning, blötutfordring, ventilation och invändigt plåttak samt en korridor och utlastningsutrymmen.

  Grisstall 2

  Grisstall till- och ombyggd år 2000, byggyta ca 1150 m². Väggar med fasadplåt, betonggolv och plåttak. Tre avdelningar för tillväxtgrisar och två avdelningar för gyltor med inredning, blötutfordring, ventilation och invändigt plåttak samt foderkök och el-utrymme.

  Grisstall 3

  Grisstall, till och ombyggt i omgångar under perioden 1990-2000, byggyta ca 930 m². Väggar med fasadplåt och betong, betonggolv och plåttak. Fyra avdelningar för sinsuggor fördelat på en lång länga och tre sidostallar med inredning, blötutfordring, ventilation och invändigt plåttak.

  Grisstall 4

  Grisstall uppfört 1990 (tillbyggt 1994), byggyta ca 1700 m². Väggar med isolerade betongelement samt fasadplåt upptill på kortsidorna, betonggolv och plåttak. Fyra grisningsavdelningar, buffertavdelning, fyra tillväxtavdelningar och fyra familjeboxar med inredning, komplett foderkök, blötutfordring, ventilation och invändigt plåttak. Mjölkanläggning till smågrisar, korridorer, kontor, omklädningsrum, WC, veterinärutrymme, elutrymme m.m.

  Grisstall 5

  Grisstall som är en kall lösdrift uppfört de senaste åren, byggyta ca 250 m². Väggar av murverk och fasadplåt upptill på långsidor samt plåttak. Fyra avdelningar för gyltor med djupströbädd.

  Halmlager, verkstad och häststall

  Uppfört med väggar av mursten, plåt och trä samt tak belagt med plåt. Byggyta ca 600 m². Verkstad med betonggolv och vikport. Vagnslider med grusgolv och fyra fack. Halmförråd med grusgolv och fem fack. Häststall med betonggolv, två boxar och sadelkammare.

  Maskinhall

  Maskinhall uppförd 2011, byggyta 220 m². Stålstomme, plåtväggar, plåttak och grusgolv. Skjutport.

  Fodersilos

  Totalt 11 st stående fodersilos.

  Gödselbrunnar m.m.

  Gödseln från gården lagras i 3 st cirkulära betonggödselbrunnar (lagringsvolym på 2 x 1500 m³ resp. 1000 m³) varav en med duktak. Här finns även en pumpbrunn på 300 m³ samt 3 st betonggödselplattor på totalt ca 830 m².

 • Fastighetsuppgifter

  Grisproduktion

  Gården är väl underhållen och har en lång och god historik som grisgård i Sverige. Produktionen är i full drift med delintegrerad produktion där samarbete sker med närbelägen slaktgrisproducent. Produktionen är baserad på (280 suggplatser) och slaktgrisar (1440 platser). Koncession finns för 214 djurenheter. Nuvarande ägare fokuserar helt på djuren och köper foderråvaran. Avtal finns med närliggande gårdar för spridning av den eftertraktade stallgödseln. Gården är ansluten till Lundens djurhälsovård AB, Erik Lindahl. Detta upplägg med en välstrukturerad produktion gör att lönsamheten är ovanligt bra.

  Översättning saknas för: ENUM_FARMING_SPECIFICS_TYPE_AREA_FIGURE

  Totalt 37 ha, varav 7 ha produktiv skogsmark, 26.5 ha åker, 3.5 ha övrig mark och 0.1 ha linjer: väg/ledning/vatten. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är arealen idag 52.87 ha. Efter det att två skogsskiften är avstyckade är den preliminära arealen 37 ha.

  Åkermark

  Totalt 22.5 ha med åkermark fördelad på 4 skiften. Marken är idag utarrenderad genom ett samarbetsavtal t.o.m. 2024-12-31.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i juni 2022 av Södra.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 7 ha med ett virkesförråd på 1.600 m³sk inklusive 2 års tillväxt. Skogen består främst av lövskog i sluttningarna vid Viskan. Genomsnittligt virkesförråd 228 m³sk/ha.

  Jakt

  Jakträtten är inte upplåten.

  Fiske

  Fiskerätt i Viskan.

  Strandskydd

  Strandskydd gäller inom 100 m från Viskan.

  Forn- och kulturlämningar

  På fastigheten finns följande fornlämningar (Riksantikvarieämbetets beteckning inom parentes); minnesmärke (Berghem 12:1), färdväg (Berghem 44:1), fyndplats (Berghem 55:1) och minnesmärke (Berghem 57:1). Förekomst av kolningsgrop.

  Taxeringsvärden

  Fastigheten är taxerad till 10.236.000 kr (2023 års taxering) före det att skogsskiftet avstyckas. Delvärden; skogsimpediment 6.000 kr, skogsmark 1.666.000 kr, åker- och betesmark 1.862.000 kr, ekonomibyggnader 3.984.000 kr, bostadshus 2.218.000 kr och tomtmark 500.000 kr.

  Inteckningar

  Det finns uttaget 4 st inteckningar på totalt 11.716.000 kr i fastigheten.

  Fastigheten Kila 2:10

  Denna fastighet avstyckades 1974 för att ingå i Hembygdsföreningens verksamhet och har drivits i en Stiftelse. Nu är denna verksamhet avvecklad och fastigheten ägs av samma ägare som Kila 2:3. Några av de äldre byggnaderna som finns på denna fastighet kommer att flyttas från platsen och ingår inte i försäljningen. Arealen är 0.1 ha.

  Solcellsanläggning

  En solcellsanläggningen är nyligen installerad på två av taken och ger maxeffekt när elbehovet är som störst. Beräknad årsproduktion 150.000 kWh.

  Lantmäteriförrättning

  Lantmäteriförrättning pågår där två fristående skogsskiften skall avstyckas. Inga nya gränser skall markeras i fält. Angivna fastighetsarealer är inte exakta, eventuella avvikelser mellan angivna arealer och den areal som Lantmätare senare flyttar mellan fastigheterna får köpare och säljare finna sig i utan kompensation.

  Visning

  Tag kontakt med mäklaren för tidsbokning av visning

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Status: undefined)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg i samfälld vägmark

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Kraftledning

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING,NÄTSTATION

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderatt TELE

 • Försäljnings­information
  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Visningar

Boka visning

Fakta

Pris
18 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
MARK KILA 2:3, del av och 2:10
Adress
Kila Västergården 1
Ort
Berghem
Areal
52.8 ha
Boarea
252 m2
Driftskostnad
13 200 kr

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!