Övrabo 1

Skogsgård utanför Ljungsarp 230 ha - Tranemo Övrabo 1:1 mfl

Tillfälle att förärva en välarronderad fastighet på 230 ha, med jakten fri för köparen vid förvärvet. Vackert gårdscentrum mitt i fastigheten, omgivet av öppna marker. På gårdscentrum finns bl a välbevarad äldre timrad bostadsbyggnad. Virkesförråd på 18.918 m³sk. Avverkningsförslag 4.400 m³sk.

 • Ekonomi
  Pris
  17 800 000 kr (Högstbjudande)
  Sista buddag
  Måndag 17 jun

  Taxeringsår
  2024
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde byggnad
  756 000 kr
  Taxeringsvärde totalt
  14 743 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus från 1850-talet

  Den äldsta mangårdsbyggnaden för gården är byggd cirka 1850 i 1 1/2 plan. Timmerhus med tegeltak och träfasad, högt i tak. Ljus och vacker, mycket välbevarad byggnad, där golv och tak täcks av de ursprungliga bräderna spikade med handsmidd spik. Både dörrar och fönster har kvar merparten av sina gamla beslag och handblåsta glas. Här finns också lagrat ett antal nygjorda fönsterbågar i gammal stil, som ännu inte är glasade. Inget vatten och avlopp. Huset står på torpargrund. Första våningsplan Stor ljus sal, med fönster i tre vädersträck och gammal murad spis. Kök med murade låga ytor och vedspis för värme och matlagning. Större rum innanför köket. Ytterligare mindre rum med murad spis. Från farstun går trappen till andra våningsplan med några tapetserade sovrum, i rummen finns murade spisar. På den stora ytan ovanför första våningsplanets stora sal, finns ytterligare en stor yta som kan ha använts till t ex förvaring/sommarrum. Byggnaden är enligt ägarna skyddad med någon form av K-märkning. Troligen genom ett allmänt skydd enligt Plan och bygglagens 8 kap 13 § där det anges att särskilt historiskt viktiga byggnader och kulturhistoristoriska miljöer inte får förvanskas.

  Bostadshus byggt 1948

  Äldre bostadshus med plankstomme i ett och ett halvt plan med källare. Källaren rymmer bl a garage med portar från baksidan av huset. Byggår 1948, Tak med betongpannor och träfasad. Dubbelfönster med äldre glas. Taxerad boyta på 177 kvm och biyta 82 kvm. Uppvärmning med el. Vedpanna av äldre typ finns. Vedspis i köket. Egen brunn (grävd ) och eget avlopp. El indraget. Fiber indraget och medlemsskap i Ljungsarps fiberförening följer med fastigheten. Planskiss på bostadsplan 1 och 2 finns uppritad. Bostaden har endast använts som fritidshus under senare år. Första våningsplan Äldre lantkök, med ljus från två vädersträck. Skafferi och vedspis. Hallar från vardagsingång mot norr och framsidans ingång från gårdsplanen. Wc med handfat. Tre ljusa rum som för närvarande använts som sällskapsrum/matrum/kontor. Andra våningsplan Större rum för lek och umgänge. Tre sovrum med ett flertal sk kattvindsgarderober. Mindre utrymme med vatten och avlopp, där det idag endast finns handfat. Bakom huset ligger trädgården med gamla fruktträd. Här odlades förr familjens rotfrukter och grönsaker.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Landareal 228,4 ha enligt skogsbruksplan, upprättad av Skosgsällskapet, den 1 mars 2024. Enligt taxering saknas arealuppgift för Övrabo 1:1, Kockö 1:5 är enligt taxeringen 16,4 ha och Passarp 1:7 är enligt taxering 38,08 ha.

  Skogsuppgifter från Skogsbruksplan

  Produktiv skogsmark utgör cirka 75 % av totala arealen enligt skogsbruksplanen eller 171,1 ha.

  Trädslagsfördelningen är 71% Tall , Gran 23 % medan löv uppgår till knappt 6 %.

  Under planperioden (2024-2033) föreslås föryngringsavverkning 3.701 m³sk och gallring 762 m³sk. Totalt virkesförråd 18.918 m³sk med fördelning på barr; 17.692 m³sk. och volym löv; 1.116 m³sk.

  Nyckeltal Medelvolym; 111 m³sk/ ha, Medelbonitet 5,9 m³sk/ha. Tillväxt 684 m³sk/ha och Tillväxt per ha/år; 4,0 m³sk

  På fastigheten finns ett biotopskyddsområde om 3,4 ha, se avdelning 94 i skogsbruksplanen och se bilagt avtal rörande biotopskyddet.

  Jakt

  Jakten är muntligt utlånad och fri för köparen att nyttja från och med nästa jaktår, dvs från den 1 juli 2024. Jaktlagen i östra Ljungsarp har gått samman, (där har även denna fastighet ingått) och jagar älg på ca 1.500 ha.

  Öppen mark

  Jordbruksmark, huvudsakligen åker och mindre del bete utgör 5 % av fastigheten eller 11,7 ha. Den öppna marken är väl samlad runt gårdscentrum. Åkermarken är muntligt utlånad år från år. Fritt för köpare att bruka själv från den 1 januari 2025.

  Taxering 2023

  De tre fastigheterna är samtaxerade. Om fastigheterna säljs till olika köpare, delas fastigheternas taxering , så att varje fastighet taxeras för sig.

  Inteckningar

  Ingen av de tre fastigheterna är intecknad. Dvs här förekommer därmed inte någon belånad eller samintecknad fastighet.

  Vägar

  Fastigheten Övrabo 1:1 har andel i Gemensamhetsanläggning för väg, Genhöve Ga:1. På fastigheten finns ett utbyggt nätverk av vägar.

  Planer och Biotopskydd

  Mindre del av Övrabo 1:1 är biotopskyddad, se karta till Skogsbruksplan, avdelning 94. Enligt naturvårdsbestämmelser är registrerat Biotopskydd 19940704. Robbesamossen, Akt 1552-448. Se bilaga.

  Fornminnen och kulturlämningar

  På fastigheten finns bebyggelselämningar, bl a i form av torpgrunder med intilliggande odlingsrösen.

  Stora lagården

  Större byggnad som använts under den tid man höll djur på gården, låg takhöjd och i sämre skick. Stensatt uppfart till logen.

  Mindre ekonomibyggnad

  Mindre ekonomibyggnad med höloft och brygga, delvis i sten, upp till loftet. Första plan använd som loge för förvaring av maskiner mm.

  Uthusbyggnad/hönshus

  Byggnad i trä för förvaring, titdgare använd som hönshus, beläget mellan den röda äldsta mangårdsbyggnaden och stora lagården.

  Mindre ekonomibyggnad i trädgården bakom bostadshuset

  Tidigare brygghus eller liknande i rödmålat trä.

  Dubbelgarage

  Utmed grusvägen på väg mot Ljungsarp finns ett förfallet garage.

  Ekonomibyggnad

  Enklare förvaringsbyggnad utmed grusvägen, som just nu används till förvaring byggnadsmaterial och material för vägunderhåll mm.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl senast den 17 juni 2024 . Glöm inte att be mäklaren bekräfta att ditt bud kommit fram!

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  9. Köparen förbinder sig att överta de rättigheter och skyldigheter som följer med fastighetens andel i gemensamhetsanläggning.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

  11. Kontakta mäklaren för kalkyl och ev ytterligare information.

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning

Fakta

Pris
17 800 000 kr (Högstbjudande)
Fast.betn.
Tranemo Övrabo 1:1, Tranemo Passarp 1:7 och Tranemo Kockö 1:5
Adress
Övrabo 1, Ljungsarp
Ort
Ljungsarp

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!