Espenäs gård 1

Skogsgård vid sjön Ärtingen - 74 ha

Espenäs gård har ett underbart läge där den ligger belägen på en udde vid sjön Ärtingen strax utanför Fristad. Gårdcentrat omgärdas vackert av åkrar och lövskog. Utsikten över sjön och omgivningarna är mycket vacker och rogivande. Skogen har en bra trädslagsfördelning, är välskött och inne i en stark tillväxtfas. Totalt virkesförråd 8.629 m³sk och den årliga tillväxten motsvarar 5% av nuvarande virkesförråd. Jakträtt och fiskerätt. Här kan man förverkliga drömmen om en unik fastighet som kan brukas av generationer framöver.

 • Ekonomi
  Pris
  9 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 30 nov
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 80 000 kr
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus från 1876 , uppförd i ett plan med vindsrum. Källare under del av huset. 3 rum och kök. Ytterväggarna är beklädda med röd träpanel och taket med tegelpannor. Timrad stomme. Kopplade tvåglasfönster med spröjs. Huset har en tillbyggd del som innehåller ett badrum, sovrum och entré. Uppvärmning via kökspanna med elpatron, vedspis samt direktverkande el. Huset är i behov av renovering.

  Första våning Entré med ingång till en hall med klädförvaring. Badrum med våtrumstapet, plastmatta, tvättställ, WC , tvättmaskin och duschkabin samt ett fönster med utsikt ner mot sjön. Sovrum. Äldre kök med ljusa luckor och med uppmurad murstock med köks och vedspis. Äldre kylskåp. Från köket når man en mindre kammare med genomgång till en ytterdörr och uppgång till vindsrummet. Vardagsrummet har fint ljusinsläpp med fönster i tre väderstreck varav två med utsikt mot sjön.

  Vindsvåning. Uppvärmt utrymme med öppet upp i nock och vitkalkad murstock centralt. Separat sommarrum med utsikt över sjön.

  Källare Matkällare under del av huset med väggar av huggen natursten. Vattenpump och hydrofor.

  Ladugård

  Äldre ladugård i fint skick uppförd i trä med tak av plåt. Innehållande traktorgarage med gjutet golv och öppet upp i nock. Separat inredd kontorsdel med indraget vatten och torrdass. Förvaringsutrymmen. Loge.

  Gårdshus

  Gårdshus innehållande ett renoverat och uppvärmt hobbyrum, garage och vedförvaring.

  Stuga

  Utmed vägen till gården finns en mindre och enklare stuga med en liten veranda. Stugan har förmodligen använts tillsammans med tennisplanen som tidigare låg bredvid. Verandan är i mycket dåligt skick och bör ej beträdas. Från stugan ser man ner till sjön där det finns spår av en bryggplats.

  Båthus

  Nere vid strandlinjen finns idag ett litet äldre båthus som tillhör fastigheten.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Skogen på Äspanäs 1:1 och 1:4 har ett mycket vackert läge med lång gräns utmed Ärtingens strand och med lättillgängliga promenadstigar över stora delar av fastigheten. Skogen är välskött och växer på bördiga marker och är inne i en stark tillväxtfas. Här finns ett ett bra vägnät både med bilväg och flertalet mindre stigar och traktorvägar. Gränserna är väl utmärkta.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 66,9 ha med en virkesvolym på 8.629 m³sk, därav 2.436 m³sk slutavverkningsskog (S1, S2) och 5.473 m³sk gallringsskog (G1, G2). 21,8 ha utgör röjningsskog. Trädslagsfördelning; gran 42 %, tall 34 %, ek 11% och övrigt löv 13 %. Bonitet 8,2 m³sk/ha/år. Medelvolym 129 m³sk/ha. Löpande tillväxt ca 434 m³sk/år. Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad 2020 av Mikael Nord på Skogspartner. Se mer i bifogad plan.

  Areal

  Total landareal 74,1 ha, varav 66,9 ha skogsmark, 0,2 impediment, 4,7 ha inägomark, 1,5 ha väg och kraftledning och 0,7 ha är tomtmark. Vattenareal tillkommer med 89,2 ha. Arealerna är enligt skogsbruksplanen. Areal enligt taxeringen 74 ha och landareal enligt fastighetsregistret 60,9 ha.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde 4.063.000 kr fördelat på bostadsbyggnad 633.000 kr, tomtmark 660.000 kr, ekonomibyggnad 29.000 kr, skogsmark 2.657.000 kr och åkermark 113.000 kr. Taxeringsår 2020.

  Jakt och fiske

  Älgjakten ingår i Fristads älgskötselområde och är idag med i Vänga jaktlag som jagar på 3.000 ha. Ny ägare är välkommen att bli medlem. Fastigheten har fiskerätt i Ärtingen. Sjön har goda bestånd av gädda, abborre, mört, sik och siklöja. Ål, lake och öring finns i mindre bestånd.

  Strandskydd

  Vid sjön Ärtingen gäller 200 m strandskydd för nybyggnation.

  Inägomark

  Totalt på fastigheten finns 4,7 ha åker- och betesmark, där övervägande del är i direkt anslutning till gårdcentrat . Markerna är utarrenderade tom 2022-12-31.
  Inga EU-stödrätter finnes.

  Fornlämningar

  På delar av fastigheten ligger rester av tidigare bebyggelse. Området med kulturlämningar är även noterat i Riksantivarieämbetets karttjänst. Se sammanställning "Spec värden" i skogsbruksplanen vilka bestånd som berörs. För med information kring specifikt område och typ av fornlämning kontakta mäklaren eller gå in på: https://app.raa.se/open/fornsok/

  Vatten och avlopp

  Fastighetens avloppsanläggning måste göras om när boendeförhållandena förändras enligt utlåtande efter inspektion från Miljöförvaltningen. Djupborrad vattenbrunn.

  Vattenskyddsområde

  Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde för Öresjö vattentäkt, primär, sekundär och tertiär zon, se bifogad karta. Kontakta mäklaren för vidare information.

  Vattendom

  Sjön Ärtingen utgör idag Borås reservvattentäkt och på fastigheten finns i dag en vattendom som innebär att kommunen har rätt att bibehålla och underhålla den byggnaden och ledningar som idag finns på fastigheten. Byggnaden är ett pumphus med tillhörande utrustning. Se bif dokument.

  Övrigt

  Fastigheten säljs dels via ett dödsbo och dels via en God man, under dessa omständigheter finns det begränsat med uppgifter att hämta in av personer som känner till detaljer om fastigheten.

  Skola, barnomsorg och service

  I Fristad ca 5 km från gården finns förskola och skola F-9.
  I Fristad finns allt som man behöver: ICA City, restauranger, blomsteraffär, bensinstation och mycket mer.

  Vägbeskrivning

  Från Fristad ta väg 42 mot Vårgårda och kör ca 4 km. Sväng vänster mot Solviken och följ vägen i ca 1 km, håll vänster när du kommer fram till Solviken.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20090101, Registreringsdatum: 20090423)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20131204)

  Kommentar

  Vägservitut till förmån för fastigheterna Borås Äspenäs 1:3, 1:5, 1:6, 1:7.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail: cecilia@skogsbyran.com.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
9 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS ÄSPENÄS 1:1 och 1:4
Adress
Espenäs gård 1
Ort
Fristad
Areal
74.1 ha
Boarea
76 m2

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!