Torstorp

Hästgård i Torstorp, Grimeton - 6,9 ha

Nu finns möjlighet att förvärva en hästgård med fint läge i Torstorp, 15 km öster om Varberg. Stor, helrenoverad stallbyggnad på 350 m² med 8 inneboxar, lösdriftsstall med plats för 8 hästar, sadelkammare, garage/foderutrymme samt kök, badrum m.m för dig som vill bygga upp en egen hästverksamhet. Förhandsbesked för nytt bostadshus ovanför stallet med härlig utsikt och kvällssol. 5,7 ha åker- och betesmark i anslutning till gården. Flertal fina ridvägar nära gården och närhet till flera större ridstall.

 • Ekonomi
  Pris
  3 950 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 10 okt
 • Fastighetsuppgifter

  Förhandsbesked bostadshus

  Förhandsbesked finns för nybyggnation av ett bostadshus på en fin tomtplats ovanför stallet, se bifogat beslut och karta. Beslutet gäller till 2023-10-21. Fastigheten är ansluten till kommunalt VA, se separat information. El- och fiberkabel finns framdragen till tomtgränsen. Gemensam framfartsväg med angränsande grannfastighet.

  OBS. Idag är en villavagn placerad på den tilltänkta tomtplatsen. Vagnen är såld och kommer att flyttas från fastigheten den 26 september.

  Stall

  Stallbyggnad med hög standard som totalrenoverats under senare år, endast väggar, stomme och eternittak kvar av äldre byggnad. Area 350 m² enligt taxeringen. Byggnaden är sammanbyggd där nedre delen och mellandelen är uppförd i trä med plåtväggar och plåttak medan övre delen är uppförd med tjocka väggar av huggen natursten och ett äldre eternittak.

  Ny el i hela byggnaden (eget elabonnemang). Nya betonggolv i stallet. Kommunalt VA, se separat information. Fiber ej inkopplat men finns framdraget i framfartsvägen. Laddbox för elbil.

  Stall: stall med 8 inneboxar (fullmått och godkända för alla hästraser) och lösdriftsstall med plats för upp till 8 hästar i anslutning till rasthage. Garage/foderutrymme. Isolerad sadelkammare. Ränne (används ej). Utvändig spolplats. Entréhall till kök och sadelkammare, kök med spis, diskmaskin (ej i funktion), kyl/frys, elgolvvärme. Helkaklat badrum med elgolvvärme, WC, handfat och dusch. Omklädningsrum med garderober.

  Kommunalt vatten och avlopp

  Kommunalt VA är indraget i angränsande bostadsfastigheten Grimetons-Torstorp 6:37. Kommunalt VA är även indraget både in till stallet och till tomtplatsen för det nya bostadshuset. För att inkoppling av kommunalt VA skall ske till stallet och ett nytt bostadshus krävs att en gemensamhetsanläggning skapas vilket kostar ca 40.000 kr.

  Paddock

  F.d. gårdsplan som byggts om till paddock med staket, belysning och välgjord underbyggnad. Area ca 800 m², längd ca 37 m och varierande bredd mellan 18-27 m.

  Arealer

  Total areal 6,9 ha enligt lantmäteriets register. Av detta är ca 3,7 ha åkermark, ca 2,0 ha naturbetesmark, ca 0,8 ha skogsmark och ca 0,4 ha tomtmark enligt arealuppmätning på eniro.se.

  Åker- och betesmark

  Totalt ca 5,7 ha. 3,7 ha utgörs av välskött åkermark i ett samlat skifte som idag används för vallodling där vinterfoder skördas till gårdens hästar. 2,0 ha utgörs av naturbetesmarker i anslutning till stallet som används av gårdens hästar.

  Skogsmark

  Ett mindre område på ca 0,8 ha med lövskog som ligger en bit bort från gården i anslutning till naturbetesmarken. Möjlighet kan finnas att röja fram mer betesmark i detta område.

  Forn- och kulturlämningar

  I den östra delen av fastigheten finns ett flertal stenmurar i kanten på åker- och betesmarkerna. Inga registrerade fornlämningar finns på fastigheten.

  Hästverksamhet

  Fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet vilket ger möjlighet för en ny ägare att driva gården som enskild näringsverksamhet genom t.ex. inackordering av hästar, turridning eller annan verksamhet som ger intäkter. I närområdet finns ett flertal större hästgårdar med ridhus samt flera ridvägar vilket ger goda möjligheter att utveckla olika typer av hästverksamhet på gården.

  Taxeringsvärden

  Fastigheten är nyligen ombildad i en lantmäteriförrättning. Det finns därför inget nytt beslutat taxeringsvärde.

  Inteckningar och pantbrev

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Närområde

  Förskola och skola F-9 finns i Rolfstorp. Vårdcentral och övrig samhällsservice i Varberg. I närområdet finns ett stort antal hästgårdar och ridhus. Närhet till golfbana.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Ragnhilds Källa, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 19770602)

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda framfartsvägen för utfart till allmän väg.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.
  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning
Visningsanmälan

Fakta

Pris
3 950 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Varberg Grimetons-Torstorp 6:5
Adress
Torstorp, Grimeton
Ort
Grimeton
Areal
6.9 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!